Algemene Leden Vergadering donderdag 5 maart 2015

Agenda Algemene Leden Vergadering d.d. donderdag 5 maart

Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.15 uur

St.Joseph, Minckelersstraat, bovenzaal.

– 19.30 uur Opening en welkom (Carolien)

– 19.35 uur Afscheid Martin Triebels

– 19.45 uur : formele deel van de vergadering

 1. Notulen van de vergaderingen van 4 mei 2014 en 16 september (interim-voorzitter)

Notulen op de website en ter inzage in de vergaderzaal.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen (secretaris)
 2. Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015 (penningmeester)
 3.  Verslag kascommissie, decharge bestuur voor het jaar 2014 (penningmeester)
 4. Benoeming kascommissie voor 2015 (penningmeester)
 5. Algemeen jaarverslag 2014  (interim-voorzitter)

Verslag in Koerier 1-2015. Terugblik op de belangrijkste aandachtspunten in 2014.

 1. Voordracht bestuur in 2015: wijziging bestuurssamenstelling, goedkeuring van de vergadering (interim-voorzitter)

Het bestuur is  verheugd u een team van zes personen voor te kunnen dragen. Twee van hen, Hans de Ridder en Kees van Vliet,  blijven in hun functie. Carolien Jansson is na haar eerste termijn  van drie jaar herkiesbaar. We dragen u ook nieuwe bestuursleden voor:

 1. Carolien Jansson, herkiesbaar na periode van drie jaar, nu als voorzitter
 2. Hans de Ridder, blijft secretaris
 3. Kees van Vliet, blijft algemeen bestuurslid met aandachtsgebied Bosploeg
 4. functie penningmeester: op dit moment worden gesprekken gevoerd met een belangstellende. Hopelijk mondt dit uit in een voordracht.
 5. Anneke Reijn, algemeen bestuurslid, ledenadministratie/coördinatie verzending Koerier
 6. Dinanda Dop: algemeen bestuurslid, redactielid Koerier en social media

– 20.15 uur   HOV/Weg over AH :presentatie informatie aan de leden over de stand van zaken. (Jelle)

– 20.25 uur  Banden met leden en de buurt verstevigen, samen optrekken (Carolien)

– 20.35 uur  rondvraag

– 20.40 uur  presentatie over IJsvogels (Jelle)

– 21.00 uur  aansluitend gelegenheid samen iets te drinken en na te praten.

HET BESTUUR HOOPT OP UW AANWEZIGHEID: U BENT WELKOM

Geschreven door