Algemene ledenvergadering 2012

Algemene ledenvergadering 2012

donderdag 05 april 2012

Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op:

woensdag  9 mei 2012

in wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71

aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de op 11 mei 2011 gehouden jaarvergadering. De notulen liggen in de vergaderzaal ter inzage
 3. Ingekomen stukken en mededelingen

 1. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012 (afgedrukt in deze Koerier)
 2. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 3. Décharge bestuur van vorig jaar
 4. Aftreden bestuursleden:

o   Ruud Bochardt (voorzitter, stelt zich niet herkiesbaar)

 1. Bestuursverkiezing

o   Martin Triebels (voorzitter)

o   Carolien Jansson (bestuurslid)

o   Lida De Keijzer (bestuurslid)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering

(Pauze)

 1. Onderwerp: de nieuwe woonwijk!  Informatie over de nieuw te bouwen woonwijk vindt u op onze website www.vb-annashoeve.nl en in de Koerier.

HET BESTUUR HOOPT OP UW AANWEZIGHEID: U BENT WELKOM

Geschreven door

Laatste nieuws

Op de schop
4 juli 2023door
Nieuwe weg bij Anna’s Hoeve ‘soort pretpark’
8 juni 2023door
Excursies naar de natuurverbinding bij Anna’s Hoeve!!
27 april 2023door
Kees van Vliet 10 jaar coördinator Bosploeg
26 april 2023door
Bevriezen biedt kansen
27 maart 2023door
Afsluiting fietspad en Weg over Anna’s Hoeve (bericht van de provincie)
27 februari 2023door
Herinrichting Anna’s Hoeve van start (bericht van de provincie)
17 februari 2023door
Teken petitie tegen 40 meter hoge antenne!!!
2 februari 2023door
Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen…
18 januari 2023door
Bosploegjaar 2022
31 december 2022door
Nieuwsbrief 29 oktober 2022
29 oktober 2022door
Rondleiding Bosploeg over Ecoduct Anna’s Hoeve
7 september 2022door
De Geelbuikschildpad ‘Sam’ van Anna’s Hoeve legt weer eieren
20 juli 2022door
Geen brug te ver voor Gooise natuur
4 mei 2022door
Zaterdag 26 maart 2022 | Rondwandeling Voltooiing Groene Schakel
17 maart 2022door
Het schiet aardig op in natuurgebied Anna’s Hoeve: de bomenkap is afgerond
1 februari 2022door
Op jacht naar exoten aan de rand van Hilversum
26 januari 2022door
Nog steeds geen goed nieuws voor de dassen
21 januari 2022door
Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door