Algemene ledenvergadering 2012

Algemene ledenvergadering 2012

donderdag 05 april 2012

Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op:

woensdag  9 mei 2012

in wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71

aanvang 20.00 uur

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de op 11 mei 2011 gehouden jaarvergadering. De notulen liggen in de vergaderzaal ter inzage
 3. Ingekomen stukken en mededelingen

 1. Financieel jaarverslag 2011 en begroting 2012 (afgedrukt in deze Koerier)
 2. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 3. Décharge bestuur van vorig jaar
 4. Aftreden bestuursleden:

o   Ruud Bochardt (voorzitter, stelt zich niet herkiesbaar)

 1. Bestuursverkiezing

o   Martin Triebels (voorzitter)

o   Carolien Jansson (bestuurslid)

o   Lida De Keijzer (bestuurslid)

 1. Rondvraag
 2. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering

(Pauze)

 1. Onderwerp: de nieuwe woonwijk!  Informatie over de nieuw te bouwen woonwijk vindt u op onze website www.vb-annashoeve.nl en in de Koerier.

HET BESTUUR HOOPT OP UW AANWEZIGHEID: U BENT WELKOM

Geschreven door

Laatste nieuws

Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door