ALV voor onbepaalde tijd uitgesteld

Algemene ledenvergadering

In de nieuwsbrief van 23 december 2019 hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering aangekondigd. Deze vergadering zou plaatsvinden op 22 april 2020. In verband met de huidige maatregelen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het bestuur besloten deze algemene vergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o., voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de genomen maatregelen en het moment waarop wij weer met ons dagelijks leven verder kunnen gaan, plannen wij zo snel mogelijk een nieuwe datum. Wij realiseren ons dat dit wel enige tijd kan gaan duren. Dat houdt in dat wij, mogelijk, niet kunnen voldoen aan het gestelde in artikel 15, lid 2 van de statuten:

“Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden”

Op de agenda staat één punt dat geen uitstel duldt. Hiervoor vraagt het bestuur u, als lid van onze vereniging, per ommegaande om een antwoord. Het betreft de benoeming van Kees van Vliet als algemeen bestuurslid. Deze functie heeft hij op dit moment ook en zijn termijn loopt af op 20 april 2020. Hij gaat akkoord met zijn verkiezing. Tot de nieuw ingeplande jaarvergadering, fungeert Kees van Vliet als ad-interim algemeen bestuurslid. Wij verzoeken u om, voor 20 april, aan te geven of u het eens bent met deze tijdelijke oplossing. Dit bericht mag u sturen naar secretaris@annashoeve.nl. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Zwerfvuil opruimactie in het voorjaar

Normaal gesproken is er in april een voorjaarsschoonmaakactie. Gezien de nieuwe maatregelen tot 1 juni a.s. vindt deze niet plaats. We hopen dat er in het najaar weer een mogelijkheid is om met een groep samen te komen en zwerfvuil te ruimen. Wilt u op de verzendlijst van de schoonmaakacties komen te staan, stuur dan een bericht naar dit mailadres: annashoeveschoon@gmail.com

 

Klik hier voor de PDF

Geschreven door