ALV voor onbepaalde tijd uitgesteld

Algemene ledenvergadering

In de nieuwsbrief van 23 december 2019 hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering aangekondigd. Deze vergadering zou plaatsvinden op 22 april 2020. In verband met de huidige maatregelen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het bestuur besloten deze algemene vergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o., voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de genomen maatregelen en het moment waarop wij weer met ons dagelijks leven verder kunnen gaan, plannen wij zo snel mogelijk een nieuwe datum. Wij realiseren ons dat dit wel enige tijd kan gaan duren. Dat houdt in dat wij, mogelijk, niet kunnen voldoen aan het gestelde in artikel 15, lid 2 van de statuten:

“Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden”

Op de agenda staat één punt dat geen uitstel duldt. Hiervoor vraagt het bestuur u, als lid van onze vereniging, per ommegaande om een antwoord. Het betreft de benoeming van Kees van Vliet als algemeen bestuurslid. Deze functie heeft hij op dit moment ook en zijn termijn loopt af op 20 april 2020. Hij gaat akkoord met zijn verkiezing. Tot de nieuw ingeplande jaarvergadering, fungeert Kees van Vliet als ad-interim algemeen bestuurslid. Wij verzoeken u om, voor 20 april, aan te geven of u het eens bent met deze tijdelijke oplossing. Dit bericht mag u sturen naar secretaris@annashoeve.nl. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Zwerfvuil opruimactie in het voorjaar

Normaal gesproken is er in april een voorjaarsschoonmaakactie. Gezien de nieuwe maatregelen tot 1 juni a.s. vindt deze niet plaats. We hopen dat er in het najaar weer een mogelijkheid is om met een groep samen te komen en zwerfvuil te ruimen. Wilt u op de verzendlijst van de schoonmaakacties komen te staan, stuur dan een bericht naar dit mailadres: annashoeveschoon@gmail.com

 

Klik hier voor de PDF

Geschreven door

Laatste nieuws

Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door