Archief statuten & huishoudelijk reglement

Om de geschiedenis van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve niet verloren te laten gaan, zijn er bij zoveel mogelijk pagina’s alle beschikbare gedigitaliseerde stukken terug te vinden via onze website. Het komende jaar zullen hier regelmatig aanvullingen plaatsvinden.

Hieronder de links voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HHR):

2022104 Doorlopende tekst behorende bij Statutenwijziging

20160407 HHR VBAH

20071114 HHR VBAH