Bestuur Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve op volle sterkte!

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heeft op donderdag 5 maart ingestemd met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden en heeft tevens twee zittende bestuursleden herkozen. Hans de Ridder blijft secretaris.

Carolien Jansson is herkozen maar nu als voorzitter, Kees van Vliet werd herkozen als algemeen bestuurslid met aandachtsgebied Bosploeg. De vergadering was zeer te spreken over de voordacht van drie nieuwe bestuursleden met verschillende expertises. Een goede aanvulling op de kennis en kunde van de zittende bestuursleden. Egbert Leijdekker neemt de functie van penningmeester op zich. Anneke Reijn is benoemd als algemeen bestuurslid, zij zal zich ontfermen over de ledenadministratie/coördinatie verzending Koerier. Dinanda Dop is gekozen als algemeen bestuurslid, redactielid Koerier en social media.

Boven v.l.n.r. Egbert, Anneke, Hans, Carolien. Onder: Dinanda, Kees.

Klankbordgroep:

Bij actuele onderwerpen zal het bestuur ongeveer drie keer per jaar een klankbordgroep bijeen roepen in verband met draagvlak in de vereniging. De Algemene Ledenvergadering stemde in met deze mogelijkheid tot verhoogde participatie van leden.

Het aantredende bestuur wil voorkomen dat er een te grote belasting bij één persoon komt te liggen. Draagvlak en voldoende onderling overleg en verdeling van taken zijn belangrijk om die insteek te kunnen volgen. Communicatie over de onderwerpen en vergaderdata kunt u volgen via de Koerier of op de website.

Geschreven door