Bestuur

Wij u nodigen u uit om gezamenlijk algemeen te vergaderen onder het genot van een kopje koffie. 

Locatie: Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum (zaal boven)
Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:45)

Klik op de onderstaande links om alle documenten te lezen en/of te downloaden. 

  1. Notulen ALV VBAH 14 juni 2023
  2. Jaarverslag 2023
  3. Financieel verslag 2023 (inclusief begroting 2024)
  4. Jaarplan 2024-2025

Het bestuur

van de vereniging bestaat uit:

Danny van Kooi, voorzitter
voorzitter@annashoeve.nl
06 5109 6050

Joke Verrij, secretaris
secretaris@annashoeve.nl
035 683 3191

Anneke Reijn, penningmeester
penningmeester@annashoeve.nl
035 683 0042

Kees van Vliet, algemeen lid
035 683 3007