Bestuur

Coronaproof uitnodiging voor

Algemene Ledenvergadering 25 juni 2021

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het bestuur vorig jaar besloten de algemene ledenvergadering 2020 van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o., voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Naar onze verwachting is het ook dit jaar niet mogelijk om een normale algemene ledenvergadering te houden. Daarom hebben wij besloten om de beide algemene ledenvergaderingen op de volgende manier af te handelen: (info volgt zo snel mogelijk).

Klik op de onderstaande links om alle documenten te lezen en/of te downloaden. 

 

 

Uitnodiging

Extra Algemene Ledenvergadering 25 juni 2019

Beste leden,

Op 23 april 2019 hebben wij onze algemene ledenvergadering gehad. Tijdens deze vergadering is onder andere het financieel verslag besproken. Door sommige aanwezige leden is bezwaar gemaakt tegen de cijfers die hier in stonden. De kascontrolecommissie had hier ook al melding van gemaakt. Om die reden kon er geen decharge worden verleend.Het bestuur, aangevuld met Egbert Leijdekker (de vorige penningmeester), heeft zich opnieuw over de financiële stukken gebogen. Er zijn enkele formulefouten uit het gebruikte Excelbestand gehaald en een en ander is opnieuw op een rijtje gezet.
Om aan de statuten van onze vereniging te voldoen wordt er een nieuwe ALV uitgeschreven, waarin de financiële situatie van de vereniging ter tafel komt.

Deze vergadering vindt plaats op 25 juni 2019. Aanvang van deze vergadering is om 20:00 uur en vindt plaats in wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum. Wij hebben hier de grote zaal, op de eerste verdieping, voor gereserveerd.

Danny van Kooi

Klik op de onderstaande links om alle documenten te lezen en/of te downloaden. 

Uitnodiging en agenda extra algemene ledenvergadering

Aangepast financieel verslag penningmeester 2018

 

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering 23 april 2019

Beste leden,

Op dinsdag 23 april 2019 om 20:00 uur hoop ik u allen namens het bestuur van harte welkom te heten op onze Algemene Ledenvergadering in het Wijkcentrum St. Joseph. Rechts vindt u alle benodigde informatie en documenten voor deze vergadering. Afdrukken van het financieel verslag 2018 en de begroting voor 2019 zijn ook beschikbaar tijdens de vergadering.

Het afgelopen jaar is er weer veel op het gebied en de vereniging afgekomen en dit willen wij graag met u delen. Ook zijn we benieuwd naar uw ervaringen en verhalen van het afgelopen jaar.

Danny van Kooi

Klik op de onderstaande links om alle documenten te lezen en/of te downloaden. 

20190423 Uitnodiging en Agenda

2018 Concept-notulen ALV VBAH

2018 Jaarverslag VBAH

2019 Jaarplan VBAH

 

Het bestuur

van de vereniging bestaat uit:

Danny van Kooi, voorzitter
voorzitter@annashoeve.nl
06 5109 6050

Joke Verrij, secretaris ad interim
secretaris@annashoeve.nl
035 683 3191

Anneke Reijn, penningmeester
penningmeester@annashoeve.nl
035 683 0042

Marjan Nijhoff, algemeen lid
06 4043 7396

Kees van Vliet, coördinator Bosploeg
bosploeg@annashoeve.nl
035 683 3007