Bomenkap busbaan onafwendbaar

uit: De Gooi- en Eemlander
door : Hans van Keken

De kap van duizenden bomen voor de aanleg van de snelle busbaan dwars door het gebied van Anna’s Hoeve kan over twee weken van start.
Dat concludeert een realistische Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH) na de rechtszitting om uitstel van de kap. Dat uitstel wilde de vereniging omdat de provincie volgens hen maar niet inging op bezwaren van VBAH dat leefgebieden van diersoorten in de knel komen. „Maar we schatten in dat aannemer BAM groen licht krijgt om nog deze maand te starten”, aldus Jelle Harder namens de vereniging. Wel is hij blij dat op voorstel van de rechter provincie en vereniging binnenkort rond de tafel gaan om de bezwaren te bespreken die er zijn vanuit de natuurlobby. Harder en de zijnen stellen dat flora en fauna te weinig worden gecompenseerd en dat rapporten daarover tekortschieten. Eerder zijn ze hierover door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het gelijk in gesteld.

In de knel
Dat de kap toch doorgaat komt volgens Harder omdat de rechter gevoelig is voor het argument dat bij verder uitstel het werk in de knel zou komen. Ook omdat treinvrije dagen al ingepland zijn. Een advocaat van de provincie, met vijftien man bij de rechtszitting aanwezig tegen vier van Anna’s Hoeve, betoogde zelfs dat de schade dan twee miljoen euro zou zijn. Harder noemt het schrijnend dat de vereniging op een eventuele vertraging zou worden aangekeken. „De provincie deed twaalf weken over een verweer van 46 pagina’s op ons bezwaar van 5 juni. Daarom hadden wij zelf maar vijf dagen om een reactie van 31 pagina’s te schrijven.”
Dat overheden alle tijd nemen ergert Harder vaker. „Rond de jaarwisseling wees de Regionale Uitvoeringsdienst bijvoorbeeld pas na negentien weken een bezwaar van ons af.” De VBAH vindt dat de natuur, ondanks de komst van een ecoduct over het spoor, verzwakt. Het gaat bij Anna’s Hoeve en Monnikenberg om een smal, cruciaal gebied, onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk, precies tussen de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi. Ze wil per diersoort een plan van aanpak. „We hebben de indruk dat de rechter dat met ons eens is”, aldus Harder. „Vandaar dat ook hij aandrong op een gesprek tussen de vereniging en de provincie, ook om hobbels weg te strijken.” Hij wijst op onder meer een dassenburcht in het gebied van Monnikenberg waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Binnen twee weken wordt een uitspraak van de rechter verwacht.

Geschreven door