Bosploeg 2010: minder mensen en minder uren

De bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve kunnen opnieuw terugkijken op een succesvol werkjaar, hoewel het totaal aantal gewerkte uren (304) een kwart minder is dan het aantal uren van 2009 (405).

Dat kwam vooral doordat 12 x (in 2009 slechts 3 x) niet gewerkt kon worden: 8 x (in januari, februari en december) wegens vorst en/of sneeuw in het bos, 1 x wegens regen en 3 x doordat de meeste bosploegleden wegens ziekte of vakantie niet beschikbaar waren. Bosploeglid Marcel stopte er na acht en een half jaar mee waardoor het aantal “vaste krachten” van de bosploeg terugliep naar 4. Mede daardoor was ook de gemiddelde opkomst per werkmiddag lager: 3,8 (in 2009 nog 4,2) personen. Per woensdagmiddag werd bijna altijd 2 uur gewerkt. Dat is inclusief de gebruikelijke theepauze, maar exclusief de reistijd (fietsen van huis naar Anna’s Hoeve en terug). Sinds de start van de bosploeg eind 1994 komt het jaar 2010 overigens nog op een keurige 6e plaats, wat het aantal werkuren betreft. De meeste energie wordt gestoken in het bestrijden van de woekerende Amerikaanse vogelkers. Ook worden heideveldjes opengehouden door alle opslag (boompjes en struiken) weg te halen, worden grote takken en omgewaaide bomen verwijderd van wandelpaden, en worden de plekken waar de groep aan het werk is ontdaan van zwerfvuil. Tot nu toe is de Amerikaanse vogelkers verwijderd door afzagen (met een handzaag), weghakken (met een bijl), of afknippen (met een takkenschaar). Geïnspireerd door de “prunushapper” van GNR, die enkele jaren geleden ook op de heide langs de A27 is ingezet, is daar in 2010 een nieuwe bestrijdingsvorm bijgekomen: de wortelkluit rondom uitgraven met een schepje, en die (na het doorzagen van zoveel mogelijk wortels) uittrekken. Het kost meer tijd, maar lijkt wel een stuk effectiever. Veel vogelkersstruiken blijven ondanks jarenlang afzagen / weghakken / afknippen, telkens opnieuw uitlopen, en het blijkt dat die dan ondergronds een gigantisch grote wortelkluit ontwikkelen. Het geeft veel voldoening om die kluit uit te graven, met veel minder bodemverstoring dan wat de “prunushapper” veroorzaakt. Het zou kunnen zijn dat uit wortelresten die blijven zitten op termijn alsnog nieuwe struiken gaan groeien, maar die worden dan natuurlijk ook weer weggehaald.

Andere acties

Buiten het werk van de Bosploeg hebben er in 2010 nog meer acties in Anna’s Hoeve plaatsgevonden, waar het bestuur en/of andere vrijwilligers van onze vereniging bij betrokken waren. Eind januari hebben 4 “vuurwerkjongeren” bij wijze van taakstraf (via Bureau Halt) in Anna’s Hoeve terreinschoonmaak verricht. Op 30 juni is een groep leerlingen van de Internationale School Alb. Thijm in Anna’s Hoeve actief geweest bij wijze van maatschappelijke stage. Op 5 juni en 16 oktober zijn er schoonmaakacties gehouden, georganiseerd door vrijwilligers van onze vereniging. Deze acties leverden tezamen ca. 75 werkuren op. Aan de schoonmaakacties in Anna’s Hoeve van “NL Doet” op 19 en 20 maart (ca. 50 werkuren) is, behalve door een groep gemeenteambtenaren, ook door vrijwilligers van onze vereniging meegewerkt. De “Werkdag in het Landschap” van Landschap Noord-Holland op zaterdag 18 september werd mede door onze Vereniging georganiseerd en trok een kleine 70 vrijwilligers uit de hele provincie, die samen ongeveer 170 uur hebben gewerkt in Anna’s Hoeve en natuurgebied Zuiderheide in de nabijheid van GNR-groepsverblijf ’t Laer.

Afscheidsfeest

Na de zomer van 2010 besloot Marcel van Coesant, een van de leden van de Bosploeg van Anna’s Hoeve, te stoppen met dit vrijwilligerswerk. Acht en een half jaar lang had hij zich bijna iedere woensdagmiddag ingezet voor natuurgebied Anna’s Hoeve. Behalve het gewone werk (vooral Amerikaanse vogelkers weghalen, wandelpaden ontdoen van omgewaaide bomen en het verwijderen van zwerfvuil) zorgde hij er ook voor dat het materiaal van de bosploeg (zagen, bijlen en takkenscharen) in goede conditie bleef. Een onbekende weldoener bood via de penningmeester van de Vereniging een bedrag aan dat de bosploeg “consumptief mocht besteden” om Marcel uit te zwaaien. Door een samenloop van omstandigheden duurde het een poos voordat dit kon gebeuren, maar uiteindelijk vond het “feestje” plaats op woensdag 1 december. Met sneeuw op de grond en een gevoelstemperatuur van -15 graden was dat toevallig geen dag om in het bos te werken. Zo werd de middag besteed aan een gezellig samenzijn op een geschikte plek: ‘t Bluk, niet ver van Anna’s Hoeve.

De bosploeg: van links naar rechts de vertrekkende Marcel van Coesant, en de bosploegleden Rita Witte, Ria Wulfers, Gerard Peet en Anne-Mieke Peet.

Bosploeg zoekt leden

Hoewel de bosploeg in 1994 ook met 4 leden is begonnen, zou enige uitbreiding nu zeer welkom zijn, want de vogelkers is in en rondom Anna’s Hoeve nog lang niet uitgeroeid. We werken in principe elke woensdagmiddag van half twee tot half vier, inclusief een rustpauze met warme thee en koeken. Alleen bij regen, sneeuw, storm, extreme kou of extreme hitte gaat het wel eens niet door. Of wanneer minder dan 3 bosploegleden beschikbaar zijn. Want natuurlijk kan niet iedereen altijd komen. Het is plezierig werken in de natuur, en goed voor je conditie. Ervaring is niet vereist! De verzamelplek is een garage vlak bij de slagboom bij de ingang van Anna’s Hoeve aan de Liebergerweg (hoek Anthony Fokkerweg en Röntgenstraat).

Geschreven door