Bosploeg 2012

Opnieuw hebben de bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve een geslaagd werkjaar achter de rug. Het jaar begon met vijf regelmatige deelnemers die in principe iedere week komen helpen, plus een die om de week komt, en een die af en toe mee kan doen. Van één vaste medewerkster moesten we eind september helaas na zeven jaar afscheid nemen. Maar daar kwamen twee nieuwe vrijwilligers voor in de plaats. Verenigingsbestuurslid Kees van Vliet, die o.a. het contact met de Bosploeg als bestuurstaak toegewezen had gekregen, is één van hen. Doordat er op acht woensdagmiddagen niet gewerkt kon worden door slechte weersomstandigheden en omdat 2e Kerstdag op een woensdag viel, liep het totaal aantal gewerkte uren ietsje terug van 437 in 2011 tot 425 in 2012. Voor speciale klusjes werd twee maal extra gewerkt op een donderdagmorgen. Zo is er in totaal 46x gewerkt. Met het totale aantal uren komt 2012 op een keurige 5e plaats van de 18 jaren sinds de oprichting van de bosploeg (december 1994). De meeste energie wordt gestoken in het bestrijden (vooral uitgraven) van de woekerende Amerikaanse vogelkers. Ook worden heideveldjes opengehouden door alle “opslag” (jonge boompjes en struiken) weg te halen, worden grote takken en omgewaaide bomen verwijderd van wandelpaden, en worden de plekken waar de groep aan het werk is ontdaan van zwerfvuil. Een speciale klus was in 2012 het verwijderen van alle Japanse Duizendknoop die ontdekt was in de scheidingshaag die het parkeerterrein bij de Bergvijver in twee delen verdeelt.

Geschreven door