Bosploeg Anna’s Hoeve 2010: minder mensen en minder uren.

De bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve kunnen opnieuw terugkijken op een succesvol werkjaar, hoewel het totaal aantal gewerkte uren (304) een kwart minder is dan het aantal uren van 2009 (405). Dat kwam vooral doordat 12 x (in 2009 slechts 3 x) niet gewerkt kon worden: 8 x (in januari, februari en december) wegens vorst en/of sneeuw in het bos, 1 x wegens regen en 3 x doordat de meeste bosploegleden wegens ziekte of vakantie niet beschikbaar waren.  Bosploeglid Marcel stopte er na acht en een half jaar mee waardoor het aantal “vaste krachten” van de bosploeg terugliep naar 4. Mede daardoor was ook de gemiddelde opkomst per werkmiddag lager: 3,8 (in 2009 nog 4,2) personen. Per woensdagmiddag werd bijna altijd 2 uur gewerkt. Dat is inclusief de gebruikelijke theepauze, maar exclusief de reistijd (fietsen van huis naar Anna’s Hoeve en terug). Sinds de start van de bosploeg eind 1994 komt het jaar 2010 overigens nog op een keurige 6e plaats, wat het aantal werkuren betreft.

De meeste energie wordt gestoken in het bestrijden van de woekerende Amerikaanse vogelkers. Ook worden heideveldjes opengehouden door alle opslag (boompjes en struiken) weg te halen, worden grote takken en omgewaaide bomen verwijderd van wandelpaden, en worden de plekken waar de groep aan het werk is ontdaan van zwerfvuil.

Tot nu toe is de Amerikaanse vogelkers verwijderd door afzagen (met een handzaag), weghakken (met een bijl), of afknippen (met een takkenschaar). Geïnspireerd door de “prunushapper” van GNR, die enkele jaren geleden ook op de heide langs de A27 is ingezet, is daar in 2010 een nieuwe bestrijdingsvorm bijgekomen: de wortelkluit rondom uitgraven met een schepje, en die (na het doorzagen van zoveel mogelijk wortels) uittrekken. Het kost meer tijd, maar lijkt wel een stuk effectiever. Veel vogelkersstruiken blijven ondanks jarenlang afzagen / weghakken / afknippen, telkens opnieuw uitlopen, en het blijkt dat die dan ondergronds een gigantisch grote wortelkluit ontwikkelen. Het geeft veel voldoening om die kluit uit te graven, met veel minder bodemverstoring dan wat de “prunushapper” veroorzaakt. Het zou kunnen zijn dat uit wortelresten die blijven zitten op termijn alsnog nieuwe struiken gaan groeien, maar die worden dan natuurlijk ook weer weggehaald.

Buiten het werk van de Bosploeg hebben er in 2010 nog meer acties in Anna’s Hoeve plaatsgevonden, waar het bestuur en/of andere vrijwilligers van onze vereniging bij betrokken waren.

Eind januari hebben 4 “vuurwerkjongeren” bij wijze van taakstraf (via Bureau Halt) in Anna’s Hoeve terreinschoonmaak verricht.

Op 30 juni is een groep leerlingen van de Internationale School Alb. Thijm in Anna’s Hoeve actief geweest bij wijze van maatschappelijke stage.

Op 5 juni en 16 oktober zijn er schoonmaakacties gehouden, georganiseerd door vrijwilligers van onze vereniging.

Deze acties leverden tezamen ca. 75 werkuren op.

Aan de schoonmaakacties in Anna’s Hoeve van “NL Doet” op 19 en 20 maart (ca. 50 werkuren) is, behalve door een groep gemeenteambtenaren, ook door vrijwilligers van onze vereniging meegewerkt.

De “Werkdag in het Landschap” van Landschap Noord-Holland op zaterdag 18 september werd mede door onze Vereniging georganiseerd en trok een kleine 70 vrijwilligers uit de hele provincie, die samen ongeveer 170 uur hebben gewerkt in Anna’s Hoeve en natuurgebied Zuiderheide in de nabijheid van GNR-groepsverblijf ’t Laer.

Geschreven door