Bosploeg bestaat 10 jaar

Op 14 december 2004 bestond de bosploeg van Anna’s Hoeve 10 jaar. Daar is verder geen aandacht aan besteed. De groep, bestaande uit enkele bestuursleden en gewone leden, is in 2004 18 keer op woensdagmiddag in actie geweest. Gemiddeld werd met 3,33 mensen gedurende 1,8 uur gewerkt. Dat leverde in totaal 106 werkuren op (in 2004: 132 uur).

Er is een vaste afspraak voor de tweede en vierde woensdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur, behalve bij slecht weer. Door een samenloop van omstandigheden kon er in de periode mei t/m augustus slechts één werkmiddag plaatsvinden. Ter compensatie zijn in november en december enkele extra werkmiddagen ingelast. Er wordt vooral Amerikaanse vogelkers (prunus) verwijderd en
zwerfvuil opgeruimd.

Geschreven door