Bosploeg in superboswerkjaar 2019

De bosploeg in superboswerkjaar 2019
(donderdag 9 januari 2020)

Voor de derde keer op rij kan worden gemeld dat de bosploegvrijwilligers het jaarrecord van het jaar daarvoor hebben verbeterd.
Vorig jaar werd daarvoor het woord “verbrijzeld” gebruikt. Het totaal aantal gewerkte uren was toen met 16% gestegen (van 599 naar 696) en het aantal “woensdagmiddagvrijwilligers” van 9 naar 12.
In 2019 steeg het aantal vrijwilligers (dat minimaal 1 x heeft meegewerkt) door naar 15, exclusief twee kinderen die een keer waren meegekomen om Oma te helpen. Het aantal gewerkte uren steeg door naar 956, een stijging van 37%!!

Slechts op 3 van de 52 woensdagmiddagen werd er niet gewerkt: op 23 januari (sneeuw en ijs), op 12 juni (de hele dag regen), en op 25 december (Eerste Kerstdag)! De standaard-werktijd bedroeg vroeger altijd 2 uur, inclusief theepauze, exclusief reistijd naar het verzamelpunt en terug naar huis vanaf de werkplek in (of soms in de buurt van) Anna’s Hoeve. Maar veel vrijwilligers hebben in 2019 vaak nog een half uur langer doorgewerkt. De gemiddelde opkomst was 8,5 vrijwilligers die gemiddeld 2 uur en een kwartier hebben gewerkt. De maximale opkomst was 11 vrijwilligers, dat maximum werd op 7 woensdagmiddagen gehaald. (In 2018: gemiddeld 7 vrijwilligers, 2 uur; maximum 10, op 4 woensdagmiddagen.) De minimale opkomst (op 3 woensdagmiddagen) was 5 vrijwilligers.

Extra “kabouterklusjes” op andere dagen (door één of enkele vrijwilligers op een andere dag in de week) zijn afgeschaft. Dat betrof veelal het knotten van de knotwilgen langs de Speelweidevijver. Maar die gaan bij de herinrichting van Anna’s Hoeve wegens de wegverlegging allemaal verdwijnen. Een ander kabouterklusje was het weghalen van de Japanse Duizendknoop in de groenstrook van het parkeerterrein. De laatste jaren deed ondergetekende dat in zijn eentje. In 2018 waren er nog een kleine 200 Duizendknoopjes uitgegraven, in ca. 7 werk-uren. In 2019 waren dat er nog maar 25, waarvan 10 bij de eerste controle in april. Na 7 jaar is die woekeraar daar dus vrijwel uitgeroeid. De hieraan bestede tijd is en wordt niet meer bijgehouden.

Op 14 december 2019 was het precies 25 jaar geleden dat de Bosploeg voor het eerst (met 4 vrijwilligers) in actie kwam.

Kees van Vliet is sinds begin 2015 de coördinator van de Bosploeg. Ik was zijn voorganger, maar ben nu alleen nog belast met het bijhouden van de uren-administratie en het schrijven van dit jaarverslag, op basis van informatie die Kees aan mij doorgeeft.

Traditioneel werkt de bosploeg op woensdag aan het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers uit bos en heide, het weghalen van alle andere opslag die opschiet in de heidevelden, en het wegzagen en afvoeren van omgewaaide bomen die wandelpaden versperren. Overal waar gewerkt wordt, wordt ook meteen het daar aangetroffen zwerfvuil weggehaald.

Omdat grote delen van Anna’s Hoeve al vrijwel vogelkersvrij zijn gemaakt, is er ook in 2019 nog maar weinig vogelkers uitgegraven. Dat gebeurde in het voormalige Molshoopterrein langs het spoor, op het “Heitje” in Anna’s Hoeve, en in het bos achter de (oude) Berg van Anna’s Hoeve, richting ’t Laer. Op verzoek van GNR zijn er veel andere klussen opgepakt of voorgezet, waaronder het uitgraven van robinia’s op de grashelling van de Oude Berg. Maar liefst 25 x werd er gewerkt op diverse plekken in landgoed Monnikenberg, o.a. op de oude  boekweitakker, bij de vijvers in de oude tuin van de zusters, en op de voormalige Kwekerij aan de andere kant van de A27, bij de nieuwe faunatunnel. Er is o.m. veel Duizendknoop weggehaald en opslag (opschietende jonge boompjes) uitgegraven. En heidemaaisel uitgestrooid.
Tijdens de hevige zomerdroogte toen grote delen van de vijvers in Anna’s Hoeve droogvielen is er ook weer veel groot hout uit de vijvers gehaald en in het bos gedeponeerd.

De door de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve opgerichte bosploeg draait sinds een paar jaar helemaal mee met de door GNR zelf opgerichte natuurwerkgroepen. Kees van Vliet neemt deel aan het coördinatorenoverleg. Er is ook regelmatig plezierig contact en overleg met boswachters van GNR.

Zin om eens vrijblijvend te komen meehelpen? De bosploeg kan altijd vers bloed gebruiken. Bel Kees van Vliet (035) 6833007, of kom eens kijken. We verzamelen woensdagmiddag om half twee bij de garage aan de Liebergerweg tussen de Röntgenstraat en de Anthony Fokkerweg. Materiaal is aanwezig, en wat er gedaan moet worden, wordt ter plaatse uitgelegd en voorgedaan. Trek kleren aan die mogen slijten en die vuil mogen worden!

Nieuwe bosploegleden krijgen, na een wederzijdse proeftijd van 4 x komen helpen, een kledingpakket en werkschoenen van GNR.

Gerard Peet

 

Geschreven door