Boswerk 2004

Het aantal werkuren van de vrijwillige “bosploeg” van Anna’s Hoeve is in 2004 met ongeveer 20 % gedaald ten opzichte van 2003, tot 106 uur. In totaal werd 18 x (in 2003: 20 x) op woensdagmiddag in het terrein gewerkt. Door vakanties en andere oorzaken lag het werk vrijwel stil van eind april tot begin september. Daarom werden in november en december extra werkdagen ingelast.
De bos ploeg telt een vaste kern van 4 medewerkers die echter niet allemaal iedere keer beschikbaar zijn. Een enkele keer komen een of meer andere mensen helpen. Gemiddeld is men met 3,3 personen aan de slag, meestal gedurende 2 uur.

Extra hulp is altijd welkom, ook al is het maar voor één keer! Er wordt vooral Amerikaanse vogelkers verwijderd en zwerfvuil
opgeruimd. Er wordt in principe gewerkt op de 2e en 4e woensdagmiddag van iedere maand, van 13.30 tot ca. 15.30 uur. Verzamelen bij de slagboom Liebergerweg / Anthony Fokkerweg. Materiaal is aanwezig en in de pauze is er chocolademelk met koek.

Nadere informatie op tel. 6832 762.

Het totale (voor de verzekering opgegeven) aantal uren is in 2004 gedaald van 206 tot 152 uur, doordat er slechts één keer een korte (schoonmaak-)actie met een schoolklas kon worden gehouden. Door omstandigheden gingen de gebruikelijke voorjaars- en najaarsactie met de Nassauschool in 2004 niet door.
Niet in bovenstaande aantallen inbegrepen zijn de uren die onze vrijwilligers hebben gestoken in door anderen georganiseerde acties in Anna’s Hoeve: in februari op een zaterdag een werkdag van de Werkgroep Landschapsbeheer Nardinclant, en in september op een zaterdag de Werkdag in het Landschap van Landschap Noord-Holland.
Evenmin inbegrepen zijn de educatieve natuurwandelingen door Anna’s Hoeve onder leiding van onze voorzitter Meijndert Ruitenberg. Er vonden twee publiekswandelingen en drie wandelingen met schoolklassen plaats. Er zijn in 2004 nog meer wandelingen door Anna’s Hoeve
georganiseerd waarbij onze vereniging op een of andere manier was betrokken: door de vereniging IVN, het Dudokcentrum, de Gemeente Hilversum en Landschap Noord-Holland.

Geschreven door