Boswerk 2005

Woensdag 28 december 2005

Bosploeg Anna’s Hoeve sluit recordjaar af

De bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve hebben in 2005 hun record verbeterd. In de loop van 2005 werd het groepje uitgebreid met drie enthousiaste nieuwe vrijwilligsters, die het boswerk een enorme impuls gaven. Sinds mei 2005 wordt in principe op iedere woensdagmiddag twee uur gewerkt, en vaak wat meer.
Het aantal gewerkte uren is dit jaar daardoor toegenomen tot 363. Op 41 dagen werd met gemiddeld 4 personen gemiddeld 2,21 uur gewerkt. Sinds de start van de ploeg in december 1994 was tot nu toe het eerste volle jaar (1995) het meest succesvol, met 284 gewerkte uren. Maar in 2004 was er met 106 uren op slechts 18 werkdagen een beetje de klad in gekomen.

De bosploeg houdt zich voornamelijk bezig met het uitroeien van de Amerikaanse vogelkers, een ongewenste exoot die in de Gooise natuur tomeloos voortwoekert als je hem z’n gang laat gaan. Tevens wordt op de werkplek het zwerfvuil opgeruimd. In 2005 werd het mogelijk de vogelkers ook te lijf te gaan op een aantal plekken in en direct grenzend aan Anna’s Hoeve waar de bos ploeg zelden of nooit eerder was geweest, zoals op de Berg van Anna’s Hoeve, op het talud langs de Anthony Fokkerweg en in het stuk Anna’s Hoeve achter de A27.

In 2005 vond op initiatief van onze vereniging ook een schoonmaakactie met twee klassen van de Nassauschool plaats, en wel op vrijdag 13 mei. Op zaterdag 17 december vond er op de hei achterin Anna’s Hoeve een bomenzaagactie plaats met een aantal mensen uit de Hilversumse gemeentepolitiek. Voor de eigen bosploeg plus deze twee acties werd aan de verzekering een totaal van 541 uren opgegeven. Ook dat totaal is in voorgaande jaren nooit eerder gehaald.

Geschreven door

Laatste nieuws

Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door