Boswerk 2006

Dinsdag 1 januari 2007

Bosploeg Anna’s Hoeve breekt opnieuw het eigen record

De bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve hebben in 2006 opnieuw hun eigen record verbeterd. Op maar liefst 49 woensdagmiddagen werd er in de natuur van Anna’s Hoeve gewerkt, met (gemiddeld) ruim 5 mensen gedurende bijna twee uur en  en kwartier. Slechts driemaal ging er een werkmiddag niet door: eenmaal in februari omdat er een schoonmaakactie met de Nassauschool was gepland (die wegens ziekte en slecht weer overigens niet doorging), en tweemaal tijdens de hittegolf in juli.

In totaal werden er 522 werkuren genoteerd, een stijging van 44 % ten opzichte van 2005 toen het vorige recordjaar (het start jaar 1995) ook al met 47% was verbeterd. De groep bestaat momenteel uit 8 personen, die echter niet allen iedere week kunnen komen helpen. De meeste energie wordt gestoken in het bestrijden van de woekerende Amerikaanse vogelkers. Ook worden heideveldjes opengehouden door alle opslag (boompjes en struiken) weg te halen, worden grote takken en omgewaaide bomen verwijderd van wandelpaden, en worden de plekken waar de groep aan het werk is ontdaan van zwerfvuil.

In 2006 is het niet gelukt om terreinwerk te organiseren samen met schoolklassen of andere groepen. Niettemin blijft 2006 het recordjaar, ook wanneer de werkuren van die overige acties in de andere jaren worden meegeteld.

Geschreven door