Boswerk 2007

2007 succesvol jaar voor Bosploeg Anna’s Hoeve

De bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve hebben in 2007 weliswaar zo’ n 15% minder “uren gedraaid” dan in het recordjaar 2006, maar kunnen toch terugkijken op een succesvol werkjaar.

Op 47 (in 2006: 49) woensdagmiddagen werd er in de natuur van Anna’s Hoeve gewerkt, met gemiddeld ruim 4,6 mensen gedurende  gemiddeld ruim twee uur. Viermaal ging een werkmiddag niet door wegens slecht weer (regen en / of storm) , en op de laatste woensdag van het jaar was het Tweede Kerstdag. Tweemaal werd het werk wegens regen voortijdig afgebroken. In totaal werden er 441 werkuren genoteerd. Dat is minder dan de 522 uren van 2006, maar meer dan in alle eerdere jaren.

De bosploeg is gestart in december 1994 en bestaat nu dus dertien jaar. De groep bestaat momenteel uit zes personen die echter niet allen iedere week kunnen komen helpen. De meeste energie wordt gestoken in het bestrijden van de woekerende Amerikaanse vogelkers. Ook worden heideveldjes opengehouden door alle opslag (boompjes en struiken) weg te halen, worden grote takken en omgewaaide bomen verwijderd van wandelpaden (dat was vooral nodig na de twee stormen in januari), en worden de plekken waar de groep aan het werk is ontdaan van zwerfvuil.

Op verzoek van GNR is er ook onkruid verwijderd uit de jonge aanplant die in het voorjaar van 2006 is aangeplant rondom de (na sanering) heringerichte Speelweide. In die klus is ongeveer 20% van alle werkuren gestoken, wat helaas veel te weinig bleek te zijn om alle jonge aanplant onkruidvrij te maken en te houden. In 2007 is het de Vereniging opnieuw niet gelukt om extra terreinwerk te organiseren samen met schoolklassen of andere groepen.

Geschreven door