Boswerk 2011

De prestaties van 2011

De bosploegvrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve hebben weer een prima werkjaar achter de rug. 2011 begon met vijf regelmatige deelnemers.

Daar kwamen er in de loop van het jaar twee bij. Eén van de zeven komt om de week, en één kan slechts af en toe komen helpen. Niettemin steeg het totaal aantal gewerkte uren met bijna de helft van 304 in 2010 tot 437 in 2011. Op slechts twee  woensdagmiddagen is er niet gewerkt eenmaal was bijna iedereen verhinderd en eenmaal ging het de hele middag regenen. Daar staat tegenover dat er voor een speciale klus ook op drie donderdagmiddagen is gewerkt. In totaal is er dus 53 keer gewerkt In de regel van 1330 tot 1530 uur. Inclusief twintig minuten pauze. Gemiddeld over alle werkdagen deden er 4,2 vrijwilligers mee; per week varieerde
dat van 2 tot 7 Met die 437 gewerkte uren (exclusief reistijd per fiets van en naar Anna’s Hoeve) komt 2011 op een keurige 4e plaats sinds 1995 [de bosploeg ging van start in december 1994.) Het aantal uren was bijna gelijk aan de jaren 2008 en 2007. Ons topjaar was 2006 toen waren we wekelijks gemiddeld met vijf vrijwilligers bezig.

De meeste energie wordt gestoken in het bestrijden van de woekerende Amerikaanse vogelkers. Ook worden heideveldjes opengehouden door alle opslag (boompjes en struiken) weg te halen, worden grote takken en omgewaaide bomen verwijderd van wandelpaden, en worden de plekken waar de groep aan het werk is ontdaan van zwerfvuil. Een groeiend aantal vrijwilligers in de bosploeg neemt geen genoegen meer
met ‘afzetten’ (takken wegknippen of afzagen) waardoor bloei (en dus voortplanting) wordt geremd, maar waarna de struik lang niet zo vaak  afsterft als we zouden wensen. Dus worden nu veel struiken met wortel en al uitgegraven. Dat is meer werk, maar ‘weg is weg ‘

Geschreven door