Brandnetels en bruggetjes

Begin september 2012 ontving het GNR een brief van een mevrouw die vaak op haar scootmobiel door Anna’s Hoeve rijdt. Zij had opgemerkt dat op bepaalde plaatsen de brandnetels zo hoog waren opgeschoten dat ze er bijna niet langs kon zonder zich te branden. En, voor haar scootmobiel waren enkele op- en afritten van de bruggen niet goed te nemen.

Een beetje slordig afgewerkt dus… GNR had geen tijd en mankracht om deze problemen zelf vlot op te lossen. Dus deed het een beroep op de bosploeg. In dit geval was dat Gerard Peet in zijn eentje, die vrijwel onmiddellijk met de machete de brandneteljungle te lijf ging. Ach, en ook al is het ophogen van de opritten voor de Nieuwe Brug eigenlijk écht onderhoudswerk voor GNR, dat doen Gerard en Kees ook nog wel even. ‘Kees en ik gaan provisorisch de brugopritten waar nodig (vooral van de Nieuwe Brug) gladmaken met zand.’ Kijk zo komt het nu dat iedereen, al of niet goed ter been, volop kan genieten van ons Anna’s Hoeve. Geweldig toch, zulke mannen?

Geschreven door