Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg

Anna’s Hoeve en Monnikenberg zijn in 2021 door de Vogelwerkgroep het Gooi e.o. op broedvogels geinventariseed. In de periode 2020 – 2022 vinden er grote veranderingen plaats: er wordt een busbaan aangelegd, de autoweg door het gebied wordt verlegd naar een tracé langs de spoorlijn, er komt een natuurverbinding over de spoorlijn en door het terrein, en dit alles in combinatie met een recreatieve herinrichting. De resultaten van de inventarisaties laten zien dat de gebieden een zeer gevarieerd aantal broedvogel herbergen met 55 soorten. De toekomst zal uitwijzen hoe de soorten reageren op de metamorfose van het gebied. De interessante en informatieve rapporten van Rien Rense zijn pdfhier en pdfhier te lezen op de website van de vogelwerkgroep.

Geschreven door