(Uit Koerier 1 – 2007)

Vooralsnog is de Vereniging geen voorstander van een busbaan langs Anna’s Hoeve.

In de laatste maand van het vorige jaar had de Commissie Verkeer en Buurt nog een verrassing in petto voor de raadsleden en  fractieassistenten. Uit zijn hoge hoed toverde de wethouder een voorstel voor een onderzoek naar de mogelijkheden van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Huizen en Hilversum. Met als klapstuk een busbaan langs de spoorlijn tussen het Hilversumse station en de A27. De PvdA was niet gecharmeerd van deze circusact.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer is een eufemisme voor een snelle busverbinding, liefst over een aparte rijbaan. Vanzelfsprekend zijn wij niet tegen snelle busverbindingen om files tegen te gaan, het milieu te sparen en er voor te zorgen dat mensen gemakkelijk en comfortabel op hun bestemming kunnen komen. Van Huizen naar Hilversum langs de A27 en dan? Het idee om een HOV-baan langs de A27 van Huizen naar  Hilversum aan te leggen is zo gek nog niet en volgens ons het onderzoeken waard. Maar zo gauw het bustraject van de A27 naar het station gaat, moeten we op onze hoede zijn. In het voorstel voor de commissie werd gevraagd een voorkeur uit te spreken voor een bustraject langs de spoorlijn in plaats van langs het Arenapark.

Te zware belasting natuur Anna’s Hoeve De PvdA was erg teleurgesteld in het aanwijzen van deze variant als voorkeursvariant voor het verdere onderzoek. Wat ons betreft mag deze variant meteen uit het onderzoek geschrapt worden. Een busbaan langs de spoorlijn en extra op- en afritten voor de bus op de A27 geven een te zware belasting voor het natuurgebied Anna’s Hoeve. Het is overigens opvallend dat het woord milieu in de hele voorstudie geen enkele keer wordt genoemd.

Wat gaat er nu gebeuren?
De meeste commissieleden wilden niet zover gaan als de PvdA om de HOV-variant langs de spoorlijn helemaal uit het voorstel te halen. De gemeente gaat nu in regionaal verband verder onderzoek doen naar de mogelijkheden van HOV, maar hanteert de variant langs de spoorlijn gelukkig niet meer als voorkeursvariant. Andere varianten worden vooralsnog als gelijkwaardig beschouwd. Het blijft natuurlijk wel belangrijk om de vinger aan de pols te houden; in een later stadium zal het plan van aanpak voor het vervolgtraject weer in de commissie besproken worden.

Geschreven door