Busbaandebat levert geen vuurwerk op

(Uit: Koerier nummer 2 – 2010)

Twee gemeenteraadsleden werden op woensdagavond 12 mei geïnterviewd over de busbaanplannen van de Provincie: Frits Vogel van de nieuwe collegepartij VVD, en Meijndert Ruitenberg (oud-voorzitter van onze vereniging) van oppositiepartij Hart voor Hilversum.

Onze huidige voorzitter Ruud Bochardt, die beide heren zou gaan ondervragen, was door ziekte geveld en werd (goed) vervangen door vice-voorzitter Henny Bergsma.

Politiek vuurwerk leverde het interview niet op. Beide raadsleden waren het op hoofdlijnen met elkaar eens: een “positieve grondhouding” tegenover goed openbaar vervoer, maar een kritische houding jegens de tot nu toe gepresenteerde plannen. Er werden wel verschillende accenten gelegd. De VVD wil er vooral van overtuigd zijn dat een hoogwaardige busbaan voldoende extra’s oplevert om de hoge investeringskosten (uitgave van gemeenschapsgeld) te rechtvaardigen, en heeft daar tot nu toe twijfels over. Met name de verwachte stijging van het aantal passagiers wordt argwanend bezien. Hart voor Hilversum vindt een tracé langs het spoor door Anna’s Hoeve sowieso onacceptabel, evenals verlegging van de verkeersweg naar de groenstrook (het talud) langs de Anthony Fokkerweg. Aantasting van de natuur en onevenredige overlast voor aanwonenden speelt hierbij de hoofdrol. HvH verwacht dat er geen enkel tracé mogelijk is zonder onaanvaardbare overlast. Met een tram- of lightrailbaan zou dat anders kunnen zijn. Maar de VVD steunt de ambtelijke visie dat hiervoor nog veel meer reizigers nodig zijn (gezien de hoge extra kosten) dan er in het Gooi ooit te vinden zullen zijn.

De Provincie heeft gezegd dat het hele busbaanplan wordt afgeblazen als de betrokken gemeenteraden er niet mee akkoord gaan. Men gaat het geld dan in een ander provinciaal project stoppen. Hoewel niet iedereen er op vertrouwt dat dit bij afstemming inderdaad zal gebeuren (iedereen ziet het busbaanproject immers als een provinciaal prestigeproject, en een provincie kán gemeenten overrulen), hoopt menigeen dat het plan op deze wijze zal sterven in schoonheid.

Geschreven door

Laatste nieuws

Op de schop
4 juli 2023door
Nieuwe weg bij Anna’s Hoeve ‘soort pretpark’
8 juni 2023door
Excursies naar de natuurverbinding bij Anna’s Hoeve!!
27 april 2023door
Kees van Vliet 10 jaar coördinator Bosploeg
26 april 2023door
Bevriezen biedt kansen
27 maart 2023door
Afsluiting fietspad en Weg over Anna’s Hoeve (bericht van de provincie)
27 februari 2023door
Herinrichting Anna’s Hoeve van start (bericht van de provincie)
17 februari 2023door
Teken petitie tegen 40 meter hoge antenne!!!
2 februari 2023door
Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen…
18 januari 2023door
Bosploegjaar 2022
31 december 2022door
Nieuwsbrief 29 oktober 2022
29 oktober 2022door
Rondleiding Bosploeg over Ecoduct Anna’s Hoeve
7 september 2022door
De Geelbuikschildpad ‘Sam’ van Anna’s Hoeve legt weer eieren
20 juli 2022door
Geen brug te ver voor Gooise natuur
4 mei 2022door
Zaterdag 26 maart 2022 | Rondwandeling Voltooiing Groene Schakel
17 maart 2022door
Het schiet aardig op in natuurgebied Anna’s Hoeve: de bomenkap is afgerond
1 februari 2022door
Op jacht naar exoten aan de rand van Hilversum
26 januari 2022door
Nog steeds geen goed nieuws voor de dassen
21 januari 2022door
Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door