Contact

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

U kunt ons mailen en bellen: voorzitter@annashoeve.nl / 06 5109 6050 (voorzitter)


Correspondentie kunt u richten aan:

e-mail:
secretaris@annashoeve.nl

per post:
Mw J. Verrij
Radiostraat 103
1223 BC Hilversum


De Anna’s Hoeve Koerier is het nieuws- en mededelingenblad van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. en verschijnt tenminste drie keer per jaar.

Kopij is van harte welkom, aanleveren bij voorkeur digitaal bij de redactie via:

e-mail:
koerier@annashoeve.nl

per post:
E.B. Mulder
Röntgenstraat 77
1223 LV Hilversum