De plekken

Landschap in verandering

Fotocollectie Anna's Hoeve

Met het fotoproject “Anna’s Hoeve – Landschap in verandering” hebben Sander Koopman en Maarten Koole in beeld gebracht hoe het landschap van Anna’s Hoeve is veranderd in de periode 2014-2019. Ook is duidelijk geworden hoe de mate en snelheid van landschappelijke verandering verschillen van plek tot plek. Locaties zoals de voormalige accumulatievijver, het voormalige huisje Anna’s Hoeve en het Geitenweitje zijn de afgelopen jaren sterk van aanzien veranderd. Dit in tegenstelling tot gebieden zoals het Heitje, de vijvers en de omgeving van de Berg, waar nauwelijks veranderingen zijn opgetreden. Het historisch overzicht heeft laten zien dat ruimtelijke veranderingen een constante zijn en dat de aanblik van het landschap voortdurend wijzigt. Het project “Anna’s Hoeve – Landschap in verandering” heeft uit deze stroom van veranderingen een “snapshot” van vijf jaar geknipt waarin de veranderingen systematisch in beeld zijn gebracht.

Hieronder de 16 plekken en de bijbehorende foto’s.

Alle originele foto’s (in hoge resolutie) zijn door Sander Koopman aangeboden aan het Streekarchief het Gooi en de Vechtstreek

Locatie 1 - Speelweidevijver zuidwestzijde

kijkrichting noordoost / x-coördinaat 142,34 / y-coördinaat 470,16

Locatie 2 - Speelwijde zuidzijde

kijkrichting noord-noordwest / x-coördinaat 142,41 / y-coördinaat 470,15

Locatie 3.1 - Liebergerweg bij Weg over Anna's Hoeve

kijkrichting noord-noordwest / x-coördinaat 142,67 / y-coördinaat 470,39

Locatie 3.2 - Liebergerweg bij Weg over Anna's Hoeve

kijkrichting noord / x-coördinaat 142,67 / y-coördinaat 470,39

Locatie 4 - Weg over Anna's Hoeve bij voormalig huisje Anna's Hoeve

kijkrichting noord-noordoost / x-coördinaat 142,91 / y-coördinaat 470,24

Locatie 5 - Middelste brug over Verbindingsvijver

kijkrichting west-noordwest / x-coördinaat 142,85 / y-coördinaat 470,12

Locatie 6 - Brug over Verbindingsvijver bij Bergvijver

kijkrichting noord-noordwest / x-coördinaat 142,98 / y-coördinaat 470,10

Locatie 7 - Geitenweitje

kijkrichting zuidoost / x-coördinaat 143,30 / y-coördinaat 470,98

Locatie 8 - Hoek A27 - spoorlijn

kijkrichting zuidoost / x-coördinaat 143,31 / y-coördinaat 469,91

Locatie 9 - Heitje oostzijde

kijkrichting noordwest / x-coördinaat 143,34 / y-coördinaat 469,07

Locatie 10 - Liebergerweg bij berg

kijkrichting west / x-coördinaat 143,19 / y-coördinaat 470,30

Locatie 11 - Voormalig huisje Anna´s Hoeve achterzijde

kijkrichting zuid-zuidwest / x-coördinaat 142,95 / y-coördinaat 470,31

Locatie 12 - Kruispunt Liebergerweg - Weg over Anna's Hoeve

kijkrichting west-noordwest / x-coördinaat 142,95 / y-coördinaat 470,31

Locatie 13 - Minckelersstraat tussen A. Fokkerweg en Weg over Anna's Hoeve, zuidoost

kijkrichting west / x-coördinaat 142,68 / y-coördinaat 470,45

Locatie 14 - Minckelersstraat tussen A. Fokkerweg en Weg over Anna's Hoeve, midden

kijkrichting west-noordwest / x-coördinaat 142,55 / y-coördinaat 470,51

Locatie 15 - Minckelersstraat tussen A. Fokkerweg en Weg over Anna's Hoeve, noordwest

kijkrichting zuid-zuidoost / x-coördinaat 142,37 / y-coördinaat 470,59

Locatie 16 - Liebergerweg bij A. Fokkerweg

kijkrichting oost / x-coördinaat 142,31 / y-coördinaat 470,37