Gaan en komen

Ruud Bochardt, voorzitter :

De nieuwe woonwijk Anna’s Hoeve lijkt er nu toch echt aan te komen. Ik herinner me nog de woorden van een oud-voorzitter in 2004. Ik kwam hem in het dorp tegen en hij hield me aan. ‘Nou Ruud …’, zei hij bedachtzaam, ‘… die woonwijk gaat nog wel even duren; ik denk niet dat ze in 2005 al gaan bouwen, maar het wordt zeker 2006.’  Het is nu voorjaar 2012. Er is nog geen paal geslagen, maar het ziet ernaar uit dat het er toch gaat komen.

De nieuwe woonwijk houdt ons bezig. Vooral het effect dat het gaat hebben op ons natuurgebied Anna’s Hoeve. De woonwijk heeft consequenties voor onder andere de recreatie, de horizon(vervuiling) en de Weg over Anna’s Hoeve.

Het vormt een belangrijk aandachtsgebied voor mijn beoogde opvolger, Martin Triebels. Ik stel mij na het aflopen van de driejarige termijn als voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve niet verkiesbaar voor een volgende termijn.

De reden is dat ik het steeds drukker krijg met allerlei andere projecten. Eén daarvan is de organisatie van de Gooise Bedrijvendag, een business to business event, dat in november 2011 ruim 350 bezoekers trok in Spant! in Bussum. Nu al beginnen de voorbereidingen voor maart 2013.

Tenslotte wil ik nu alvast een ieder bedanken met wie ik samenwerkte voor de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve. We komen elkaar vast nog tegen als ik met mijn fiets door Anna’s Hoeve ga. Als Hilversummer blijf ik de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen.


Martin Triebels :

Nieuw in de vereniging ook…een plotse snelle binnenkomst. Zal te maken hebben met levensfase; 65 jaar, met pensioen…dan verschuift de aandacht naar de directere omgeving, buren, buurt ed, waar ik in mijn werkjaren minder tijd voor had. Anna’s Hoeve ken ik al mijn hele leven. Als kind gespeeld en mijn kinderen hebben er gespeeld. Jarenlang met loopgroepje iedere week route over Anna’s Hoeve, genieten van de natuur zo om de hoek. Anna’s Hoeve was er als vanzelfsprekend… maar dat is het natuurlijk niet. Kwetsbaarheid was er in het verleden (milieuvervuiling, recreatie-druk, verwaarlozing), kwetsbaarheid is er nog steeds. Ik ben geen uitgesproken natuurtype, zie wel de waarde van dat de natuur in Anna’s Hoeve op niveau blijft, schakel in de keten van bijzondere natuurgebieden die we hebben. Anna’s Hoeve is een park wat mensen in verbinding brengt met natuur. Er is activiteit, wordt gesport, gevist, gewandeld etc. Natuur kan beleefd worden, en dat is goed, is ook van waarde. Dan de cultuur-historische waarde van Anna’s Hoeve. Het park van Dudok…maar voor mij meer nog een park/monument van de werkverschaffing. De periode uit onze geschiedenis van dwangarbeid, vernedering van duizenden werklozen die met schop en kruiwagen in de modder werden gezet; kanalen, vijvers etc graven. In die zin een monument wat ons ook nu nog iets te zeggen heeft. Mij zegt het ‘dat nooit meer’. Het geeft mij voldoening als ik met anderen creativiteit kan genereren, ervaring kan bundelen. In dit geval op het gestalte geven aan voornoemde waarden, en vooral aan een goede balans daarin. Helaas heb ik een gehoorprobleem, lastig in vergaderingen. Met uw hulp en begrip moet dat geen obstakel zijn. Tot binnenkort.

Geschreven door