Gebied

Fotocollectie Anna's Hoeve

Landschap in verandering

Met het fotoproject “Anna’s Hoeve – Landschap in verandering” hebben Sander Koopman en Maarten Koole in beeld gebracht hoe het landschap van Anna’s Hoeve is veranderd in de periode 2014-2019. Ook is duidelijk geworden hoe de mate en snelheid van landschappelijke verandering verschillen van plek tot plek. Locaties zoals de voormalige accumulatievijver, het voormalige huisje Anna’s Hoeve en het Geitenweitje zijn de afgelopen jaren sterk van aanzien veranderd. Dit in tegenstelling tot gebieden zoals het Heitje, de vijvers en de omgeving van de Berg, waar nauwelijks veranderingen zijn opgetreden. Het historisch overzicht heeft laten zien dat ruimtelijke veranderingen een constante zijn en dat de aanblik van het landschap voortdurend wijzigt. Het project “Anna’s Hoeve – Landschap in verandering” heeft uit deze stroom van veranderingen een “snapshot” van vijf jaar geknipt waarin de veranderingen systematisch in beeld zijn gebracht.

Klik hier voor het volledige project: de korte historie van het landgebruik, recente en toekomstige veranderingen in Anna’s Hoeve, en alle bijbehorende documenten, te weten een locatiekaart, een locatielijst, een fotolijst, literatuurlijst en geraadpleegde bronnen.

Algemene informatie

Op deze plek vertellen we over de geschiedenis en het ontstaan van het gebied. Dit onderdeel zal de komende maanden verder uitgewerkt en aangevuld worden.

U kunt nu alvast onderstaand filmpje bekijken over de geschiedenis van het Theehuis van Anna’s Hoeve, de berg en het natuurgebied aan de oostkant van Hilversum. Samengesteld uit de film “20 jaar alert en actief” van de Vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve e.o.

Op Wikipedia kunt ook ook de nodige informatie vinden. Het artikel is een samenvatting uit het boek Anna’s Hoeve: klein gebied, groot verhaal (2004).

Voor de ligging van het gebied, kunt u gebruik maken van de interactieve kaart van het Goois Natuurreservaat.

Op Waarneming.nl kunt u kijken welke (bijzondere) waarnemingen betreffende flora en fauna. En als u zelf iets bijzonders ziet, zet het er dan op!