GNR wil vrije busbaan en verkeersweg dwars door de Berg van Anna’s Hoeve

(Uit : Koerier 1- 2009 – door Gerard Peet)

Tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Goois Natuurreservaat op 27 november werd een plattegrond getoond waarop de Weg over Anna’s Hoeve en de geplande vrije busbaan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer, HOV) via een tunnel onder de Berg van Anna’s Hoeve door lopen. Een revolutionair plan, vergelijkbaar met de Natuurbrug Zanderij Crailoo!

Het is nog allerminst zeker dat deze fraaie maar dure oplossing uiteindelijk verwezenlijkt zal worden. Maar er wordt nu door de ambtelijke projectgroep waarin de Provincie en de betrokken gemeenten samen aan dit busbaanplan werken, wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid ervan. Enkele maanden geleden was het nog de bedoeling dat de betrokken gemeenteraden in november 2008 een tracé zouden kiezen uit één van de reeds onderzochte varianten. Deze keuze staat nu gepland voor het voorjaar van 2009. Eerdere berichten op onze website over het nieuwe busbaanplan dat Anna’s Hoeve bedreigt dateren van eind 2006, begin 2007. Omdat die berichten niet meer op de site staan, vatten we al het voorafgaande even samen.

Jarenlang onderzoek
Al in 2005 heeft de Provincie een eerste onderzoek laten doen naar de aanleg van een vrije busbaan tussen busstation Huizen en treinstation Hilversum. Via een kort en vrijliggend tracé zou de bus (ook in de spits) deze afstand kunnen afleggen in iets meer dan 20 minuten. De huidige lijn 100 doet er volgens de dienstregeling in de spits 43 minuten over (buiten de spits ca. 35 minuten). Dagelijks reizen er 2800 mensen met de bus tussen Huizen en Hilversum v.v. Door de reistijd flink te verkorten zal het aantal busreizigers sterk stijgen. Eind 2006 besloten de gemeenten Hilversum, Huizen, Laren, Blaricum en Eemnes om te gaan meedoen aan een nader vervolgonderzoek. Dat leverde uiteindelijk drie varianten op, die in de zomer van 2008 met een aantal organisaties zij n besproken. Op 15 en 18 september vonden er in Hilversum en Huizen informatieavonden plaats voor alle belangstellenden. Men kon daar ook een mening geven over de plannen. De variant Spoor (voorkeursvariant van de Provincie) laat de bus (die vanaf Huizen aan de westkant van de A27 moet gaan rijden) via een constructie op betonnen pijlers over het Geitenweitje afbuigen naar de spoorbaan. Reistijd: 21 minuten, geschat aantal reizigers 9600 per dag.

Verbeterde variant
Variant Arenapark (voorkeursvariant van Hilversum) laat de bus langs de A27 de spoorbaan oversteken, en via het terrein van de Monnikenberg afbuigen naar de Soestdijkerstraatweg. De enkele jaren geleden aangelegde oprit aan de oostkant van de A27 blijft: bestaan voor de “gewone” lijnbussen, o.a. naar Almere. Reistijd: 29 minuten, geschat aantal reizigers 6900 per dag. Als compromis is ook de later toegevoegde Variant Anna’s Hoeve onderzocht: gebruik maken van de bestaande Weg over Anna’s Hoeve en de Minckelersstraat, en dan via het talud langs de Anthony Fokkerweg naar de spoorbaan. Reistijd 23 minuten, geschat aantal reizigers 8200 per dag. De auteur van dit artikel heeft op persoonlijke titel een “Verbeterde variant Anna’s Hoeve” voorgesteld, waarbij de bus achter de Berg van Anna’s Hoeve langs loopt, bij voorkeur samen met de alsnog te verleggen Weg over Anna’s Hoeve. Acht jaar geleden heeft het GNR al eens een plan gemaakt om de Weg over Anna’s Hoeve op die manier te verleggen, en voorbij de huidige Sbocht (maar vóór de A27) enigszins in te graven zodat er over de weg heen een ecoduct zou kunnen worden aangelegd. Dat plan is later in de vergetelheid geraakt. De nu door het GNR ingebrachte vijfde variant, de Tunnelvariant door de Berg, zou een afzonderlijk ecoduct overbodig maken. De grote dubbele pijl op de Wasmerenplattegrond toont globaal de ecologische verbinding tussen het Gooise en Utrechtse deel van de Heuvelrug: project De Groene Schakel. Aanleg van een vrije busbaan zal hoe dan ook de toch al problematische ecologische verbinding verzwakken, in plaats van versterken. Tenzij er drastische maatregelen worden genomen, zoals dit gewaagde tunnelplan van GNR!

Geschreven door