Grote schoonmaak voor Anna’s Hoeve en omgeving

Op vrijdagmiddag 19 maart kreeg Anna’s Hoeve een grote schoonmaakbeurt in het kader van de vrijwilligersactie NL.Doet in de week van Nederland Schoon. En op zaterdagochtend 20 maart kreeg de actie nog een staartje.

De acties waren georganiseerd door Versa Welzijn o.l.v. buurtopbouwwerkster Tukkie Tuk m.m.v. Henny Bergsma en Martina Evers van bestuur en redactie van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (waar Tukkie overigens ook lid van is).

Voor vrijdag was er geen schoolklas gecharterd, maar wel een groep van 15 gemeenteambtenaren van Hilversum, die samen met enkele Versa- en VBAH-medewerkers de Berg van Anna’s Hoeve en de bermen van de Weg over Anna’s Hoeve onder handen namen. Daarna ook nog de oevers van de Bergvijver. Gelukkig werkte het weer goed mee. Vooraf werd er bij de kantoorkeet “Anna’s Huis” op de parkeerplaats een groepsfoto gemaakt.

Er werd een ongelooflijk grote hoeveelheid zooi bij elkaar geraapt. Lang niet alles paste in de (tientallen) vuilniszakken die gevuld werden. De foto toont het binnenhalen van een deel van de buit.

Maar er was ook rommel zoals vloerkleden, serviesgoed, een kapotte slee, een fietswrak (zie foto), een speelgoedtractor, een gestolen portefeuille met inhoud van een inwoonster van Baarn (behalve geld zat alles er zo te zien nog in), en zelfs een laptoptas met volledige inhoud van een blij-verraste BAM-medewerker uit Huizen. De tas was uit zijn auto gestolen, maar gelukkig zat zijn laptop er toen niet in. De teleurgestelde dief had de tas toen maar in de Bergvijver gedumpt.

Na afloop werden er twee NL.Doet oorkondes uitgereikt en werd de verzamelde rotzooi door een (hiermee goed gevulde) SBS-vrachtwagen afgevoerd.

De zaterdagochtendactie voor omwonenden trok helaas slechts 4 vrijwilligers, allen leden van de VBAH, inclusief organisatoren! Er waren overigens wel enkele afmeldingen wegens ziekte of plotselinge verhindering. Ditmaal werkte het weer NIET mee: tussen tien en twaalf regende het regelmatig, maar gelukkig niet erg hard. Bij het startpunt, de slagboom Liebergerweg/Anthony Fokkerweg, was het meteen duidelijk welk gebied het zwaarst vervuild was en dus aangepakt moest worden. Niet het vijvergebied van Anna’s Hoeve, maar de groenstrook langs het hek van de Accumulatievijver. Het leek daar op sommige plekken wel een illegale vuilstort! De foto’s met het verzamelde afval (en de vier schoonmakers) spreken boekdelen.

Op ZATERDAGMORGEN 5 JUNI organiseert onze Vereniging een vervolgactie, onder het motto “Anna’s Hoeve: Zomerschoon”. Van 10 tot ca. 11.30 uur; verzamelen om 10 uur bij bovengenoemde slagboom. Neem zo mogelijk werk- of tuinhandschoenen mee; voor de rest wordt gezorgd!

Geschreven door