Herinrichting Anna’s Hoeve van start (bericht van de provincie)

De werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van natuurgebied Anna’s Hoeve in Hilversum zijn gestart. Het gebied krijgt een uitbreiding van de recreatiemogelijkheden en een deel wordt rustgebied.

Natuurgebied Anna’s Hoeve is onderdeel van de Groene Schakel die zorgt voor de verbinding van de natuur in het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug.

Rust, recreatie en een veilige oversteek
In april 2022 is de natuurbrug Anna’s Hoeve opgeleverd. Dankzij de natuurbrug kunnen dieren zoals de ree, vos, hermelijn en salamander in 1 keer het spoor, de busbaan, de nieuwe Verlegde Weg over Anna’s Hoeve en het fietspad oversteken. De brug verbindt de natuurgebieden Monnikenberg en Anna’s Hoeve. Monnikenberg is vorig jaar opnieuw ingericht met diverse poelen, een ven met heide en grondwallen. Nu is het de beurt aan Anna’s Hoeve.

Om dieren de ruimte te geven die ze nodig hebben is de Weg over Anna’s Hoeve verlegd naar het tracé langs het spoor. Het bestaande bos in Anna’s Hoeve krijgt een wisselend karakter met open heidegebied en poelen. Dit zal een variatie van diersoorten aantrekken. Rondom de natuurbrug komt een rustgebied. Alleen volledige rust zonder sporen van mensen geeft diersoorten het vertrouwen gebruik te maken van de brug. Voor recreanten komen er wandelroutes, een vlonder over het water van de Bergvijver en een trap naar een nieuw uitkijkpunt op de Berg van Anna’s Hoeve. Omdat de oude Weg over Anna’s Hoeve straks verwijderd is, zullen bezoekers het natuurgebied Anna’s Hoeve als 1 geheel ervaren.

Planning werkzaamheden
Binnenkort worden de bomen en struiken tussen de oude Weg over Anna’s Hoeve en de Bergvijver verwijderd. Dit gebeurt voor het broedseizoen en in overleg met een ecoloog. In april en mei vinden graafwerkzaamheden plaats voor onder andere de aanleg van de poel ten oosten van de Berg van Anna’s Hoeve en voor de natuurvriendelijke oever aan de noordkant van de Bergvijver. De vrijkomende grond wordt toegepast in de grondwal parallel aan de snelweg. Het vernieuwen van de parkeerplaats bij de sportvelden en de aanleg van het vlonderpad door de Bergvijver is gepland in mei en juni. Naar verwachting is het werk half juli afgerond. In het najaar vinden nog enkele werkzaamheden plaats, zoals het planten van bomen en struiken op grondwallen en het verspreiden van heidestrooisel.

Toegang Anna’s Hoeve
Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied Anna’s Hoeve open. Vanwege de veiligheid kunnen enkele wandelpaden afgesloten zijn. Dit wordt aangegeven met borden. Zware werkzaamheden zoals ontgravingen en grondtransporten vinden plaats binnen bouwhekken of op afgesloten terreinen. De parkeerplaats van het Goois Natuurreservaat is inmiddels weggehaald en komt niet meer terug. Bezoekers van het gebied kunnen nu terecht op het parkeerterrein bij de sportvelden aan de Minckelersstraat.

Voltooiing Groene Schakel
De herinrichting van Anna’s Hoeve is onderdeel van het project Voltooiing Groene Schakel, een initiatief van provincie Noord-Holland, stichting Goois Natuurreservaat, de gemeenten Hilversum en Laren, ProRail en Rijkswaterstaat. Met de realisatie van het project ontstaat een groot, divers en aaneengesloten natuurgebied en neemt het leefgebied van plant- en diersoorten toe. Meer informatie: www.voltooiinggroeneschakel.nl.

Geschreven door