Het schiet aardig op in natuurgebied Anna’s Hoeve: de bomenkap is afgerond

Artikel uit : De Gooi- en Eemlander

Door : Leander Mascini

Datum : 1 februari 2022

Foto : Alexander Marks (Studio Kastermans)

 

Bezoekers van het natuur- en recreatiegebied Anna’s Hoeve zal het niet ontgaan zijn: er zijn bomen gekapt tussen de nieuwe natuurbrug en het Laarder Wasmeer. Dat is om ruimte te maken voor een bosheidegebied dat het ecoduct met de rest van het natuurgebied moet verbinden. Hiermee is de kap in het natuurgebied overigens afgerond.

„Op de delen waar straks heide gaat groeien verwijderen we ook de bovenste grondlaag – plaggen – en verspreiden we in het voorjaar heidemaaisel. Hierdoor komt de ontwikkeling van natte en droge heide vlot op gang”, legt een woordvoerster van de provincie Noord-Holland uit.

De aanleg van grondwallen aan de kant van het spoor is afgerond. De metershoge wanden van grond dat is afgegraven op Monnikenberg moeten het gebied afschermen van geluid en licht van de trein, maar ook straks van de bussen en auto’s als de HOV-baan en de nieuwe weg over Anna’s Hoeve in gebruik genomen worden. In het najaar worden deze wallen aangeplant.

Poelen
„De afgelopen periode zijn verspreid over de gebieden ook diverse poelen gemaakt. Zo kunnen de dieren die van water houden van poel naar poel door het gebied bewegen”, legt de woordvoerster uit. „Vrijwel alle poelen zijn inmiddels aangelegd. Ook de graafwerkzaamheden op de akker en het weiland bij Monnikenberg zijn afgerond. Dit is gedaan zodat zich hier voor het Gooi zeldzaam landschap, zoals natte heide, kan ontwikkelen. Voor recreanten leggen we begin dit jaar in Monnikenberg een vlonderpad door het Monnikenwater aan.”

De provincie is sinds oktober vorig jaar druk in de weer om Anna’s Hoeve en Monnikenberg opnieuw in te richten. Volgens Noord-Holland wordt de natuur zo een stuk gevarieerder, met niet alleen bos, maar ook met heide en waterpartijen zoals poelen. Op die manier moet het ook aantrekkelijker worden voor dieren om zich op Anna’s Hoeve te vestigen. De grote hoeveelheid bomen die hiervoor gekapt wordt, is voor veel natuurliefhebbers echter een doorn in het oog.

 

Geschreven door