HOV-baan & GNR keet

(Uit: Koerier 2 – 2010 – door Henny Bergsma – bestuurslid)

Het zal u niet ontgaan zijn dat de keet naast de parkeerplaats is verdwenen. Deze keet was van GNR en wij mochten daarvan gebruik maken. Dat was handig met activiteiten. Maar aan het begin van dit jaar kregen we bericht dat er het voornemen was om de keet te verwijderen. We hebben nog geprobeerd om hem te mogen houden, omdat het zo handig was als verzamelplek en we op die manier nog eens een drankje konden aanbieden bij activiteiten en gebruik maken van stroom, toilet en water. Helaas mochten we de keet niet behouden.

Ook dit maakt dat we beperkter zijn in de mogelijkheden om activiteiten te organiseren in Anna’s Hoeve. Ondertussen is het een roerige tijd geweest rondom de HOV-plannen van de gemeente. Inmiddels hebben we contact met diverse actiegroepen van belanghebbenden en vindt er regelmatig overleg plaats over die plannen en de maatregelen die de diverse groepen daartegen willen nemen. Kees van Vliet volgt deze ontwikkelingen op de voet namens het bestuur. De oorspronkelijke plannen zijn vorig jaar afgekeurd en er is een second opinion gevraagd voor de berekeningen. Professor van Meurs, die hiervoor is gevraagd, heeft uitgesproken dat de berekeningen te opportunistisch waren en heeft voorgesteld ze anders te berekenen. Het wachten is nu op die nieuwe berekeningen. Ondertussen wordt duidelijk dat het hele HOV-verhaal in een veel ruimer perspectief gezien moet worden dan het traject Hilversum-Huizen. Het plan maakt onderdeel uit van een plan van de provincies Utrecht en Noord Holland om een betere OV-verbinding te maken tussen Utrecht en Almere. Ook zijn er nieuwe plannen gelanceerd over de mogelijke tracés. Daarbij werd eigenlijk al vrij snel duidelijk dat de werkgroep een tracé over de Utrechtseweg – en dus over de bestaande afrit van de A27- niet haalbaar acht. Eigenlijk wordt alleen nog gekeken naar de twee tracés over Anna’s Hoeve of aan de andere kant van het spoor. In beide voorstellen verdwijnt de bestaande weg over Anna’s Hoeve en wordt een nieuwe weg gemaakt naast de busbaan. Maar dit is voorlopig nog geen werkelijkheid. In beide tracés lijken nog onoplosbare problemen aanwezig te zijn. Niettemin is het de planning om in het najaar de knoop door te hakken. Dan zal de gemeente eerst een voornemen van besluit kenbaar maken, waartegen iedereen die een rechtstreeks belang heeft schriftelijk zijn bedenkingen kan uiten bij de gemeente. Iedereen die bezwaren heeft tegen het plan, dient van die mogelijkheid gebruik te maken. Alleen of samen met anderen. Iedereen die bezwaar heeft tegen de plannen en/ of schade lijdt door die plannen en die geen bedenkingen uit binnen de voorgeschreven termijn, kan het in een later stadium vergeten om nog te kunnen ageren!

Geschreven door