In memoriam: Mevrouw Harder

Op 6 juli 2012 is op 86-jarige leeftijd mevrouw Hetty Harder, de moeder van Jelle Harder, overleden.

Zij woonde jarenlang – tot 2004 – in de Reigerstraat, waar Jelle is opgegroeid, en tot november 2010 in de Daltonstraat. Toen moest ze het buurtje bij Anna’s Hoeve verlaten om in Zuiderheide haar intrek te nemen.

Mevrouw Harder was één van de eerste leden van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, en zij was meteen vanaf de oprichtingsvergadering in april 1984 ook een zeer actief lid.

Zij greep iedere gelegenheid aan om mensen te enthousiasmeren voor Anna’s Hoeve,  én voor de vereniging die streed voor het behoud van dat kostbare stukje natuur. Met deze inzet wierf ze ook veel nieuwe leden.

Jarenlang was zij een enthousiast bezorgster van de Koerier. Als ze zag dat een abonnee niet meer op het ons bekende adres woonde, probeerde ze niet alleen het nieuwe adres te achterhalen, maar ook om de nieuwe bewoners van het oude adres lid te maken van de Vereniging! En menigmaal lukte haar dat allebei…

Vooral in de eerste jaren van de vereniging schreef zij ook stukjes voor de Koerier, in de rubriek ‘Dagdromen aan de vijver’. En voor haar sprak het vanzelf dat je als het maar even mogelijk was, de jaarlijkse ledenvergaderingen bijwoonde.

Kortom, in mevrouw Harder verliezen we een enthousiast, gedreven lid van de  Vereniging.

 

Geschreven door