Interim voorzitter en vervroegde Algemene ledenvergadering

Interim voorzitter

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heeft in constructief overleg met haar kaderleden Carolien Jansson aangesteld als interim-voorzitter. Carolien zal deze rol op zich nemen tot de Algemene Leden Vergadering. De werkzaamheden van de vereniging worden door een bredere groep mensen opgepakt, taken worden herverdeeld. Het bestuur is blij met deze oplossing en ziet de komende periode met vertrouwen tegemoet.

Vervroegde Algemene Leden Vergadering op donderdag 5 maart

De Algemene Leden Vergadering (ALV) zal in 2015 vervroegd plaatsvinden. De ontstane situatie is daartoe de aanleiding. Uiterlijk twee weken voor deze ALV worden de kandidaten voor bestuursfuncties aan u voorgesteld. Dit gebeurt via de website. Leden kunnen tegenkandidaten voordragen. Tijdens de ALV maken de leden van de vereniging hun keuze uit de voorgestelde kandidaten. Deze ALV zal plaatsvinden op donderdagavond 5 maart om half acht in wijkcentrum st. Joseph aan de Minckelersstraat. Alle leden zijn welkom. Zij ontvangen binnenkort een uitnodiging. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd als toehoorder aanwezig te zijn. Leden die geen internet tot hun beschikking hebben kunnen de namen van de kandidaten en de vergaderstukken opvragen bij de secretaris. Zij krijgen stukken en informatie dan per post thuisgestuurd.

Geschreven door