Interim voorzitter en vervroegde Algemene ledenvergadering

Interim voorzitter

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve heeft in constructief overleg met haar kaderleden Carolien Jansson aangesteld als interim-voorzitter. Carolien zal deze rol op zich nemen tot de Algemene Leden Vergadering. De werkzaamheden van de vereniging worden door een bredere groep mensen opgepakt, taken worden herverdeeld. Het bestuur is blij met deze oplossing en ziet de komende periode met vertrouwen tegemoet.

Vervroegde Algemene Leden Vergadering op donderdag 5 maart

De Algemene Leden Vergadering (ALV) zal in 2015 vervroegd plaatsvinden. De ontstane situatie is daartoe de aanleiding. Uiterlijk twee weken voor deze ALV worden de kandidaten voor bestuursfuncties aan u voorgesteld. Dit gebeurt via de website. Leden kunnen tegenkandidaten voordragen. Tijdens de ALV maken de leden van de vereniging hun keuze uit de voorgestelde kandidaten. Deze ALV zal plaatsvinden op donderdagavond 5 maart om half acht in wijkcentrum st. Joseph aan de Minckelersstraat. Alle leden zijn welkom. Zij ontvangen binnenkort een uitnodiging. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd als toehoorder aanwezig te zijn. Leden die geen internet tot hun beschikking hebben kunnen de namen van de kandidaten en de vergaderstukken opvragen bij de secretaris. Zij krijgen stukken en informatie dan per post thuisgestuurd.

Geschreven door

Laatste nieuws

Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door