Kees van Vliet nieuwe coördinator Bosploeg

Kees van Vliet

In januari heb ik het “stokje” als coördinator van de bosploeg van Gerard overgenomen. Dat betekent onder andere dat u van nu af aan regelmatig van mij in de Koerier een kort verslag van de bosploeg, een belangrijke ‘poot’ van onze vereniging, aantreft.

Onze bosploeg komt iedere woensdagmiddag om 13.30 uur op de hoek Liebergerweg en Anthony Fokkerweg bijeen. Dan houden we kort overleg wat we die middag gaan doen en waar. Onze doelstelling is in de eerste plaats alle vogelkers in Anna’s Hoeve met het volledige wortelgestel uit te graven. Dit jaar is een fietskar aangeschaft voor veilig vervoer van het gereedschap. We kregen veel steun en ideeën van Lex en Gerrit (boswachters van GNR ). De oever van de speelweidevijver is geschoond van overtollige struiken, er zijn nu meer doorkijkjes. Bomen bij de “slurf” hebben we beveiligd met gaas tegen knagende honden. Het pad langs die vijver is verbreed en de treurwilg rondom vrij gemaakt van opslag. Ook hebben we de trap op de Bult van Dudok hersteld en de bruggen vrijgemaakt van storende bomen en struiken. Op verzoek van Gerrit (GNR) hebben we de poel bij de oprit van de A27 vrij gemaakt van struikjes. Deze poel gaan we ieder jaar bijhouden, we hebben het poeltje zogezegd geadopteerd. Tussendoor zijn ook kleine klusjes gedaan zoals bomen die op een pad lagen doorzagen en verwijderen. Eind april zijn we weer begonnen met vogelkers verwijderen door uitgraven. Een flinke klus want ook in juni waren we deze nog steeds aan het opruimen rond de vijvers. Gerard doet af en toe nog “kabouterwerk” in Anna’s Hoeve en geeft ons tips. Ook is er gezinsuitbreiding in kabouterland, we konden Wim verwelkomen. De drie kabouters (Gerard, Wim en ikzelf) zijn druk bezig om de Bult van Dudok zo met omgevallen bomen te beveiligen tegen wildcrossers, dat ze er maar op een kant op- en de andere kant afkunnen. Op 1 januari waren er zes leden: Annemiek, Rita, Tukkie, Hans, Cees en ikzelf. Wim kwam ons al snel versterken in januari en in april kwam ook Machteld erbij. In mei konden we Hannie welkom heten. Op dit moment heeft de bosploeg dus negen leden. We werken in wisselende samenstelling, gemiddeld zijn er elke woensdag vier tot vijf personen, die ook om beurten voor de thee en koek zorgen. Kortom, een gezellig ploegje, in welke samenstelling dan ook. Helaas is Lex er niet meer bij, maar in zijn plaats is Thea (eveneens boswachter bij GNR) nu ons aanspreekpunt bij GNR. Alle leden van de bosploeg krijgen binnenkort werkkleding van GNR.

Geschreven door