Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg

De Gooi & Eemlander 23-02-2021

Eddie de Paepe

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. blijft zich hardnekkig verzetten tegen het afgraven van een weiland in het Hilversumse natuurgebied Monnikenberg. De VBAH beschudigt de provincie en het GNR van ’koehandel’ met grond ten behoeve van het HOV-project.

 

Danny van Kooi (voorzitter) en Jelle Harder (ecologisch adviseur) melden dat de vereniging bij de Omgevingsdienst Noord-Holand Noord bezwaar heeft gemaakt tegen de plannen. De provincie wil de grond die vrijkomt bij het afgraven van het weiland gebruiken voor de aanleg van grondwallen bij het HOV-project. ,,De provincie probeert geld te besparen door het weiland af te graven, terwijl er juist geld gereserveerd was om die grond elders aan te kopen.”

Dassen
Door het verdwijnen van het weiland krijgen de in het gebied levende dassen gebrek aan voedsel (met name regenwormen), waarschuwt de VBAH. Gevreesd wordt dat de dassen zich niet meer voortplanten en zullen vertrekken. ,,Alle negen ecologische rapporten bevestigen dat.”

Fabelen
De VBAH wijst op gerechtelijke uitspraken die eenzelfde aanpak op andere plekken verboden hebben. ,,Grond afgraven als verdienmodel in het Natuurnetwerk Nederland is ongewenst.” Het afgraven zou nodig zijn omdat anders de nieuwe natuurverbinding tussen het ecoduct over de spoorbaan en de faunatunnel onder de A27 niet goed werkt. De VBAH verwijst dit argument echter naar het rijk der fabelen. ,,Verdwijnt het weiland uit het hart van het landgoed dan verliest het gebied haar historie en haar ziel. De zoveelste aantasting. Provincie en GNR moeten het afgraven heroverwegen!”

Huidige situatie. De verwaarlozing van het ven is onder meer te zien aan de enorme groei van struiken en bomen rondom het ven.

Zonnedauw
Het GNR hoopt dat na het afgraven van het weiland er heide gaat groeien en bijvoorbeeld zonnedauw, klokjesgentiaan, snavelbies en veenpluis. De VBAH denkt dat dit zal mislukken door de voortdurende neerslag van stikstof vanaf de A27 en andere (deels nieuwe) asfaltlinten. Bij andere gebieden in de regio zoals Cruysbergen en het Laarder Wasmeer zijn volgens de vereniging door die stikstofneerslag ook geen heidevelden ontstaan.

Rillen
De VBAH komt met diverse alternatieven. Die variëren van bloemrijke stroken op de akker, bosranden voorzien van variabele randen en aanplant van streekeigen bes- en vruchtdragende struiken tot de aanleg van rillen van takken en boomstronken als schuil-, voedsel- en voortplantingsplek. ,,Al die aanpassingen zullen een grote variatie aan planten- en diersoorten opleveren.”

Dijkje
De VBAH is het wél eens met het plan om het Monnikenwater in het weiland te herstellen. Dat kan volgens de vereniging eenvoudig en goedkoop door onder meer het bestaande dijkje rond het water wat te verplaatsen. Daardoor zou het historische ven drie keer zo groot worden, wat extra biodiversiteit oplevert. Zetten provincie en GNR hun eigen graafplannen door dan zou volgens de VBAH het Monnikenwater met dijkje in de toekomst meer dan een meter boven het maaiveld uitsteken. ,,Dat is landschappelijk en cultuurhistorisch zeer ongewenst.”

Weiland is afgegraven. Mogelijke situatie direct na het afgraven met 100-140 cm.

 

Weiland is niet afgegraven. Het bestaande dijkje is verplaatst, het ven is drie keer zo groot, wat extra biodiversiteit oplevert.

 

Rustgebied
Provincie en GNR willen het huidige rustgebied in Monnikenberg vergroten van 7 ha. naar 15 ha. Die verdubbeling is echter volgens de vereniging niet met feiten onderbouwd, en daarom niet gewenst. ,,Verdere uitbreiding zal tot gevolg hebben dat nieuwe paden moeten worden aangelegd op juist kwetsbare plekken in het natuurgebied. Daar schiet de natuur niets mee op, het verstoort de rust in het kerngebied van het landgoed.”

Geschrokken
De VBAH is geschrokken van de onderbouwing van alle plannen door adviesbureau Arcadis. Die zou vaak op aannames, veronderstellingen en verwachtingen berusten, en niet op feiten. ,,De objectiviteit ontbreekt nog al eens waardoor de opdrachtgever, provincie, naar de mond gepraat wordt. Burgerparticipatie wordt door de provincie al jaren totaal genegeerd, ondanks juist het grote belang hiervan – zoals diezelfde overheid met de mond belijdt.”

 

Klik hier voor het gehele artikel in PDF.

 

 

Geschreven door