Leden unaniem tegen “Knip” bij het Berkenlaantje

Op maandagavond 8 april kwamen ruim 20 leden naar St.Joseph, voor de extra Algemene Ledenvergadering, gewijd aan de plannen voor verlegging van de Weg over Anna’s Hoeve in verband met het HOV-project (de aan te leggen snelle busbaan Hilversum – Huizen v.v.)

Er waren ook enkele deskundigen namens de Provincie en de Gemeente die beroepshalve bij dit project zijn betrokken, en twee waarnemers van de Vereniging van Vrienden van het Gooi.

Na een inleiding van voorzitter Triebels kregen de deskundigen de gelegenheid om het HOV-project en de drie mogelijke varianten voor de Weg over Anna’s Hoeve toe te lichten. Dat leverde al meteen de nodige discussie op, waarbij het er soms fel aan toeging.

De gasten vertrokken, de leden bleven achter, en vervolgden na een korte pauze de discussie.

Sommige leden die nog niet zo goed op de hoogte waren en die vanavond allerlei zaken voor het eerst te horen kregen, begon het al snel te duizelen.

De drie varianten zijn:

  1. Wegomlegging vanaf de Zandheuvelweg langs de spoorlijn, en dan door het talud en langs het stuk Anthony Fokkerweg met de speelstrook naar de Minckelersstraat.
  2. Wegomlegging vanaf de Zandheuvelweg langs de spoorlijn, en dan over het Berkenlaantje naar het begin van de Weg over Anna’s Hoeve, net voorbij de kruising Minckelersstraat – Liebergerweg – Weg over Anna’ Hoeve (de “knip”).
  3. Bestaande Weg over Anna’s Hoeve laten liggen, maar tussen de Berg van Anna’s Hoeve en het A27-viaduct Zandheuvel de weg lichtelijk ingraven en voorzien van een tweede ecoduct, over de weg heen.

Elk van de drie varianten heeft zijn eigen voor- en nadelen, en een voor iedereen acceptabele variant is er niet bij.

De geagendeerde “stemming” over de drie varianten werd na een korte discussie (over het stemmen zelf) wel uitgevoerd, maar het bestuur beschouwt de uitslag als richtinggevend, niet als een definitief standpunt van de Vereniging over de varianten.

Variant 2 (weg handhaven, met tweede ecoduct) bleek voor 15 van de 20 nog aanwezige leden de minst slechte variant.

Variant 1 (wegverlegging langs spoor, door het talud en langs een stuk Anthony Fokkerweg) was dat voor 5 leden, zij het dat volgens sommigen de verlegde weg dan wel goed moet worden “ingepakt”. Hij moet dus vanuit het vijvergebied onzichtbaar en zo veel mogelijk onhoorbaar worden gemaakt.

Voor alle leden was de “Knip” (weg over het Berkenlaantje) de slechtste variant. Iedereen ging vervolgens akkoord met het voorstel om als Vereniging deze mogelijkheid uit te sluiten. Wat ons betreft is iedere aandacht die in het project nog aan deze variant wordt besteed, dus verloren tijd.

Geschreven door