Lid worden?

of wijzigingen doorgeven?

Als u zich kunt vinden in de doelstellingen van de vereniging, word dan ook lid! U ontvangt een paar keer per jaar ons verenigingsblad de “Anna’s Hoeve Koerier” en u wordt digitaal op de hoogte gehouden van alle actuele gebeurtenissen in het gebied.

 

De contributie is minimaal € 2,00 per jaar. Een hogere jaarlijkse bijdrage is uiteraard zeer welkom, evenals éénmalige of regelmatige giften. Het bankrekeningnummer van de vereniging is: NL10 INGB 0004 9208 44, t.n.v. Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o..

U kunt zich aanmelden als lid per e-mail aan: ledenadministratie@annashoeve.nl of per telefoon: 035 683 0042.

Bent u al lid, dan stellen wij het zeer op prijs als u eventuele wijzigingen in uw gegevens ook aan ons doorgeeft, dit graag bij de penningmeester, penningmeester@annashoeve.nl.