Nader onderzoek verbeteren busverbinding Huizen – Hilversum

(Uit Koerier 2 – 2007 : Bericht van de website van de gemeente Hilversum)

Het verbeteren van de busverbinding Hilversum – Huizen is een grote wens van de gemeente Hilversum. Door het invoeren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen de twee gemeenten langs de A27 zal het aantal busreizigers stijgen. Daarnaast wordt Hilversum een aantrekkelijk overstapstation op het moment dat de intercity en een groot aantal stads- en streeklijnen weer of nog meer in de gemeente zal stoppen. Het streven is de HOV verbinding in 2011 te openen.

Plan van aanpak Om de wens verder uit te kunnen werken is het college van Burgemeester en Wethouders op 19 juni akkoord gegaan met een plan van aanpak voor nader onderzoek. De centrale vraag is of een bustracé in de omgeving op een verantwoorde manier in te passen is. Verder wordt gekeken naar de kosten en de vervoerseffecten. Het plan van aanpak borduurt verder op het verkennende onderzoek uit 2006 waaruit bleek dat veel reizigersgroei mogelijk is tussen Huizen en Hilversum als een vrij liggend bustracé wordt aangelegd.

Twee varianten Voor het Hilversumse deel van het tracé zijn er twee varianten: vanaf de A27 langs het spoor Hilversum- Amersfoort naar station Hilversum en vanaf de A27 over de Soestdijkerstraatweg en Arena Park naar station Hilversum. Bij het nadere onderzoek wordt nadrukkelijk contact gezocht met het Goois Natuurreservaat en de vereniging tot behoud van Anna’s Hoeve. Bekeken moet worden of een HOV verbinding ook kansen biedt voor natuur en milieu. De resultaten van het onderzoek zijn begin 2008 gereed voor besluitvorming in de gemeenteraad. Naschrift redactie: Het bestuur heeft begin september een afspraak gepland met de Provincie Noord-Holland om over dit onderwerp van gedachten te wisselen.

Geschreven door