Nieuw webadres voor onze Vereniging: www.annashoeve.nl

We hebben er jaren op moeten wachten, maar zijn blij dat de website van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve nu eindelijk is te vinden op het voor de hand liggende webadres

https://www.annashoeve.nl

Dit webdomein is indertijd door horecaman Franck Rodenburg geclaimd toen hij eigenaar was geworden van restaurant Anna’s Hoeve, dat hij na een ingrijpende verbouwing en vernieuwing Castellum Novum ging noemen. Toen die naam niet aansloeg, werd het De Nieuwe Anna’s Hoeve. Voor het restaurant werd het webadres www.annashoeve.nl gebruikt. In augustus 2005 brandde het restaurant af, en in november 2005 ging de website uit de lucht. Het bestuur heeft toen gevraagd of wij het webdomein mochten overnemen. Rodenburg had echter plannen voor nieuwbouw en uitbreiding, en wilde het adres daarom behouden.

In de zomer van 2011, toen de plannen voor een nieuw restaurant Anna’s Hoeve allang definitief van de baan waren, is via het beherende automatiseringsbedrijf Ngine (Utrecht) opnieuw gevraagd of we het adres konden overnemen.  Ngine zou het de heer Rodenburg vragen. Daarna werd het stil, tot een paar dagen geleden. Van Ngine kreeg het bestuur te horen dat het domein kosteloos van hen kon worden overgenomen. Rodenburg had namelijk laten weten afstand te doen van het webadres omdat hij het niet meer nodig had. Wij zijn Ngine zeer erkentelijk voor hun besluit, naar aanleiding van onze meer dan anderhalf jaar oude brief, om dit webdomein gratis aan ons over te dragen. Dat is een pluim waard.

Onze eigen website ging op 3 juli 1999 van start, op de privé-homepage van de toenmalige secretaris. Dat kostte de vereniging niets. Omdat het webadres niet te onthouden was, werd al een paar maanden later het (eveneens gratis) doorverwijsadres go.to/annashoeve in gebruik genomen.

Twee jaar later kwam daar een tweede gratis doorverwijsadres bij: www.annas-hoeve.tk . Ook met reclame, maar minder irritante reclame….

Na de mislukte poging om het domein www.annashoeve.nl over te nemen, koos het bestuur in januari 2006 in principe voor een andere eigen (niet-gratis) domeinnaam. Maar pas begin 2008 kwam het er echt van. Ons nieuwe webadres werd www.vb-annashoeve.nl . De gratis doorverwijsadressen met tk en go.to hielden de een na de ander op te bestaan.

Na de tweede mislukte poging om het webadres www.annashoeve.nl over te nemen, kwam er eind 2011 een nieuw doorverwijsadres bij:  www.annashoeve.eu

De beide oude adressen www.vb-annashoeve.nl en www.annashoeve.eu blijven tot nader order bestaan. Via deze adressen komt de bezoeker automatisch op ons nieuwe webdomein terecht.

Geschreven door