Nieuw webadres voor onze Vereniging: www.annashoeve.nl

We hebben er jaren op moeten wachten, maar zijn blij dat de website van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve nu eindelijk is te vinden op het voor de hand liggende webadres

http://www.annashoeve.nl

Dit webdomein is indertijd door horecaman Franck Rodenburg geclaimd toen hij eigenaar was geworden van restaurant Anna’s Hoeve, dat hij na een ingrijpende verbouwing en vernieuwing Castellum Novum ging noemen. Toen die naam niet aansloeg, werd het De Nieuwe Anna’s Hoeve. Voor het restaurant werd het webadres www.annashoeve.nl gebruikt. In augustus 2005 brandde het restaurant af, en in november 2005 ging de website uit de lucht. Het bestuur heeft toen gevraagd of wij het webdomein mochten overnemen. Rodenburg had echter plannen voor nieuwbouw en uitbreiding, en wilde het adres daarom behouden.

In de zomer van 2011, toen de plannen voor een nieuw restaurant Anna’s Hoeve allang definitief van de baan waren, is via het beherende automatiseringsbedrijf Ngine (Utrecht) opnieuw gevraagd of we het adres konden overnemen.  Ngine zou het de heer Rodenburg vragen. Daarna werd het stil, tot een paar dagen geleden. Van Ngine kreeg het bestuur te horen dat het domein kosteloos van hen kon worden overgenomen. Rodenburg had namelijk laten weten afstand te doen van het webadres omdat hij het niet meer nodig had. Wij zijn Ngine zeer erkentelijk voor hun besluit, naar aanleiding van onze meer dan anderhalf jaar oude brief, om dit webdomein gratis aan ons over te dragen. Dat is een pluim waard.

Onze eigen website ging op 3 juli 1999 van start, op de privé-homepage van de toenmalige secretaris. Dat kostte de vereniging niets. Omdat het webadres niet te onthouden was, werd al een paar maanden later het (eveneens gratis) doorverwijsadres go.to/annashoeve in gebruik genomen.

Twee jaar later kwam daar een tweede gratis doorverwijsadres bij: www.annas-hoeve.tk . Ook met reclame, maar minder irritante reclame….

Na de mislukte poging om het domein www.annashoeve.nl over te nemen, koos het bestuur in januari 2006 in principe voor een andere eigen (niet-gratis) domeinnaam. Maar pas begin 2008 kwam het er echt van. Ons nieuwe webadres werd www.vb-annashoeve.nl . De gratis doorverwijsadressen met tk en go.to hielden de een na de ander op te bestaan.

Na de tweede mislukte poging om het webadres www.annashoeve.nl over te nemen, kwam er eind 2011 een nieuw doorverwijsadres bij:  www.annashoeve.eu

De beide oude adressen www.vb-annashoeve.nl en www.annashoeve.eu blijven tot nader order bestaan. Via deze adressen komt de bezoeker automatisch op ons nieuwe webdomein terecht.

Geschreven door

Laatste nieuws

Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door