Nieuwe leden dank zij Vrijetijdsmarkt

Al sinds 1995 staat de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (bijna) ieder jaar op de Vrijetijdsmarkt in Hilversum, op de tweede zaterdag van september.

Ditmaal stonden er voor het eerst ook kraampjes in de Leeuwenstraat. Op de Groest komen steeds meer terrasjes, en daardoor is er minder plek voor kraampjes.

We stonden In de Leeuwenstraat voor de Intertoyswinkel, vroeger de mandenwinkel waar ooit de politicus Joop den Uijl opgroeide. Het was er wat rustiger dan op de Groest, maar veel van de mensen die door de Leeuwenstraat komen, wonen in Hilversum-Oost. De nieuwe stationstunnel is immers een prima verbinding naar het centrum.

Enkele vrijwilligers die het kraampje bemanden, toonden  zich een kei in het aanspreken van langslopende mensen, en hun belangstelling te wekken voor Anna’s Hoeve en onze vereniging.

Het verheugende resultaat: 34 nieuwe leden.

Alle nieuwe leden roepen we een hartelijk welkom toe!

Geschreven door