Nieuws

Welkom op onze nieuwspagina. Hier vindt u actuele informatie vanuit de vereniging zoals de laatste Koerier, Nieuwsbrieven en ontwikkelingen rondom de HOV.  In de media vindt u (kranten)artikelen en filmpjes.

Laatste nieuws

Hilversum, 19 april 2024 uit: Gooi & Eemlander – door Tijmen Hoes De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve bestaat veertig jaar. In 1984 werd de club in het leven geroepen om op te komen voor de belangen van het natuur- en recreatiegebied in Hilversum. Anno 2024 is de vereniging volgens lid van het eerste uur Jelle Harder en voorzitter Danny van...
Lees verder
Herinnering jaarvergadering Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 juni 2024 aanvang 20:00 uur Locatie: St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum (zaal boven) Algemene jaarvergadering 2024 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag 2023 5. Financieel verslag over 2023 6. Verslag kascommissie over het jaar 2023 7. Begroting voor 2024 8. Benoeming leden kascommissie 9. Voorstel donatie aan het GNR...
Lees verder
Bijeenkomst ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan  Op 17 april 1984 vond er, door verontruste bewoners die het niet langer aan konden zien dat de natuurlijke staat van Anna’s Hoeve hard aan het achteruit hollen was, een oprichtingsvergadering plaats. Dat was het moment waarop de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. een feit werd. Dit betekent dat op 17...
Lees verder
Door Hanneke Huibers (een buurtbewoner die vrijwel dagelijks een rondje Anna’s Hoeve loopt, heeft een uitstekend oog voor vogels. Met haar verrekijker spot ze slapende kuifeenden, nijlganzen, boomklevers en nog veel meer moois. Op 25 deed Hanneke een wel heel bijzondere waarneming die zij ook nog wist vast te leggen! Het gaat om de waterral die lekker aan het scharrelen...
Lees verder
Het jaar 2023 is bijna ten einde. Dit jaar heeft in het teken gestaan van de werkzaamheden rond de Voltooiing Groene Schakel (VGS). Door aannemer van Oostrum is er veel werk verzet. Over de uitvoering van deze werkzaamheden is regelmatig overleg gepleegd tussen de aannemer, de provincie en onze vereniging. Er zijn grondwallen aangelegd, bomen geplant en is er een...
Lees verder
Lees hier het laatste vereningsnieuws en alles over de recente ontwikkelingen in Anna’s Hoeve.
Lees verder
Vandaag was er de feestelijke opening van natuurverbinding De Groene Schakel bij Anna’s Hoeve. Samen met omwonenden, vrijwilligers, bestuurders en medewerkers van GNR werd gevierd dat het project voltooid is. Er werd een gedicht van Toon Hermans onthuld op de nieuwe trap die naar het uitkijkpunt op de Berg van Anna’s Hoeve leidt. Er was een rondleiding, live muziek, koffie...
Lees verder
Op 7 oktober 2019 startte men op Monnikenberg met de grootschalige bomenkap voor de aanleg van de HOV busbaan en het Ecoduct. In een hoog tempo werden er honderden bomen gekapt. Enige tijd later begon men ook in Anna’s Hoeve om de aanleg van de Verlegde weg over Anna’s Hoeve mogelijk te maken en daar het andere gedeelte van het...
Lees verder
Voor de ‘Voltooiing Groene Schakel’ in en rondom Anna’s Hoeve is nu echt de laatste fase aangebroken om het gebied toegankelijk te maken voor het publiek. Onze leden maken regelmatig foto’s van de werkzaamheden. Op de pagina ‘Op de schop‘ vindt u de foto’s van deze laatste loodjes. Heeft u ook foto’s gemaakt en mogen wij deze publiceren op onze...
Lees verder
De Gooi- en Eemlander Susanne van Velzen s.van.velzen@mediahuis.nl Nieuwe weg bij Anna’s Hoeve ’soort pretpark’ De nieuwe natuurbrug en fly-over van de busbaan over de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve zijn in korte tijd een populaire plek geworden voor graffiti. Tientallen tekeningen en teksten maken het de kleurrijkste plek van Hilversum. De Hilversumse graffitikunstenaar Eric van der Vegt geeft uitleg...
Lees verder
Vanaf april 2023 kun er elke eerste zondag van de maand mee met een gids naar de doorgaans voor publiek niet toegankelijke natuurverbinding bij Anna’s Hoeve. Iedere eerste zondag van de maand organiseren we een excursie bij Anna’s Hoeve over de natuurverbindingen van de Groene Schakel. Dankzij de Groene Schakel is de natuur van het Goois Natuurreservaat verbonden met de...
Lees verder
1 2 3 19