Nog steeds geen goed nieuws voor de dassen

Uit : Nieuws uit Hilversum

Hoge zandhopen torenen uit boven Monnikenberg. De grondwallen, die nog onder constructie zijn, zullen op langere termijn licht en geluid uit de bewoonde wereld scheiden van het natuurgebied. Onder meer deze werkzaamheden gaan echter ten koste van een beschermdediersoort: de das.

De Voltooiing Groene Schakel
Een van de meest opvallende dingen op Monnikenberg, is het grote veld waar minstens een meter aan zand is weggegraven als onderdeel van de Voltooiing Groene Schakel. De bedoeling is dat er hei komt te staan zodat het weer kan gaan functioneren als foerageergebied. De grote en diepe plassen water maken echter dat dit niet onbelemmerd door kan gaan. Waar een concept was ontstaan om koeien neer te zetten, groeit geen gras, en waar een amfibieënpoel onderdeel was van een nog uit te voeren plan, zijn er nu poelen in overvloed.

Voedsel weggekaapt voor dassen
Het water houdt tevens de dassen weg. Hun foerageergebied, waar ze eten vandaan halen, hoort droog te staan. Er hoort gras te groeien en zand te liggen waaruit ze wormen kunnen halen. Waar de clans eerst het weiland en de akker hadden, zijn hun belangrijkste voedselbronnen nu verdwenen. “Door het afgraven van het weiland is de toekomstverwachting dat de dassen zich door voedselgebrek niet meer zullen voortplanten,” aldus Jelle Harder, ecologisch adviseur vande Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH). “Er zijn nu twee dassen en de verwachting is dat er dit jaar wel een zal verdwijnen door het voedselgebrek, en op den duur de andere ook om dezelfde reden.”

De das omdoen
Rondom Monnikenberg zijn er nog meer dassenterritoria. “Als een das uit Monnikenberg daarin komt wordt hij weggejaagd en loopt verder. De kans is groot dat hij dan wegen gaat passeren of langs een weg gaat lopen.” Het grootste risico is dat dassen snel aangereden worden als ze langere tijd in de buurt van de weg blijven. “Het zou daarom niet echt verbazend zijn als er de komende maanden een dode das langs de weg gevonden wordt.” vertelt Harder. Voor een beschermde diersoort zou wettelijk gezien meer moeite moeten worden gedaan.

Compensatie blijft uit
Naast de grote toekomstzorgen voor de das, zijn de werkzaamheden niet allemaal gelopen zoals het hoort. “Opmerkelijk is nog te melden dat bij aantasting van het dassenleefgebied er compensatie nodig is als het voedselgebied verdwijnt. Dat is niet gebeurd op Monnikenberg. Weliswaar is eind vorig jaar circa twee hectare van de akker met gras en klaver ingezaaid, maar dat betekent dat pas na een langere periode – van ongeveer twee tot drie jaar – daar bodemleven met onder andere regenwormen kan zijn.” In totaal is er ongeveer acht hectare voedselgebied verdwenen, waarvoor – zoals het er nu voor staat – in de komende drie jaar slechts twee hectare gras en klaver terug zal komen. “Van de tot oktober 2019 aanwezige bossen is ook ongeveer tien hectare verdwenen, en op andere delen is de aanwezige laag strooisel verwijderd. Als voedselgebied is het daardoor niet meer bruikbaar.”

Poelen in overvloed
“We hadden graag anders gezien dat het weiland niet was afgegraven. Voor de werking van de ecologische verbinding tussen faunatunnel naar Anna’s Hoeve was afgraven helemaal niet nodig. De doelsoorten, zoals de kamsalamander en ringslang, hebben voldoende waterrijke poelen in de ecologische verbinding. Op circa één kilometer liggen straks elf poelen.”

Verslaggever Sofie van de Vreede ging ook het gesprek aan met Danny van Kooi; voorzitter van de VBAH. In de PDF staat de link naar dit gesprek.

Geschreven door

Laatste nieuws

De nieuwe Koerier is uit
28 november 2023door
Feestelijke opening Groene Schakel
20 september 2023door
Uitnodiging Opening Groene Schakel – Nieuwsbrief 16 september 2023
16 september 2023door
Op de schop
4 juli 2023door
Nieuwe weg bij Anna’s Hoeve ‘soort pretpark’
8 juni 2023door
Excursies naar de natuurverbinding bij Anna’s Hoeve!!
27 april 2023door
Kees van Vliet 10 jaar coördinator Bosploeg
26 april 2023door
Bevriezen biedt kansen
27 maart 2023door
Afsluiting fietspad en Weg over Anna’s Hoeve (bericht van de provincie)
27 februari 2023door
Herinrichting Anna’s Hoeve van start (bericht van de provincie)
17 februari 2023door
Teken petitie tegen 40 meter hoge antenne!!!
2 februari 2023door
Laat niet als dank voor het aangenaam verpozen…
18 januari 2023door
Bosploegjaar 2022
31 december 2022door
Nieuwsbrief 29 oktober 2022
29 oktober 2022door
Rondleiding Bosploeg over Ecoduct Anna’s Hoeve
7 september 2022door
De Geelbuikschildpad ‘Sam’ van Anna’s Hoeve legt weer eieren
20 juli 2022door
Geen brug te ver voor Gooise natuur
4 mei 2022door
Zaterdag 26 maart 2022 | Rondwandeling Voltooiing Groene Schakel
17 maart 2022door
Het schiet aardig op in natuurgebied Anna’s Hoeve: de bomenkap is afgerond
1 februari 2022door
Op jacht naar exoten aan de rand van Hilversum
26 januari 2022door