Onderzoek naar natuurzwemvijver in Anna’s Hoeve

Uit: Gooi & Eembode (online)

HILVERSUM – Waar een foto en een klein begeleidend tekstje op Facebook al niet toe kan leiden. De wens van Jeroen Pater, bewoner van Oost en commissielid namens Hart voor Hilversum, gaat in vervulling. De gemeente gaat serieus kijken naar de realisatie van een zwemvijver in Anna’s Hoeve, zo bleek tijdens de laatste raadsvergadering.

Zondag 8 juli postte de Hilversummer een zomers foto op het sociale medium met daarbij #PlayaLosAnna. Wellicht dat er ter compensatie van de Verlegde weg over Anna’s Hoeve er bij de vijver een pierenbad, een kiosk en een wc zouden kunnen komen. Deze openlijke mijmering kon rekenen op veel Facebookduimpjes en werd drie dagen daarna omgezet in een motie.

Opdracht
Het college heeft de opdracht gekregen om samen met de provincie Noord-Holland, het Waterschap AGV, Waternet en het Goois Natuurreservaat te onderzoeken wat er voor nodig is om een van de vijvers in dit natuurgebied om te turnen in een natuurzwemvijver.

Zwembad Crailo
Er was massale steun binnen de raad voor dit idee van Hart voor Hilversum, VVD, D66 en GroenLinks. CDA-fractievoorzitter Olaf Streutker kreeg een flashback naar zwembad Crailo. Vanuit historisch oogpunt is een plek waar je buiten kunt zwemmen een prettig idee, maar in de praktijk is het tegengevallen. Hij vroeg VVD’er Haitske van de Linde, die namens de indieners van de motie het woord voerde, of er dan ook is nagedacht over de verantwoordelijkheden.

Straatwater
Het in ogenschouw nemen van de risico’s is onderdeel van de verkenning, gaf Van de Linde aan. Daarnaast benadrukte zij dat het realiseren van een zwemvijver aan meerdere kanten van het mes snijdt. Hiermee krijgt Hilversum niet alleen een recreatieplek midden in de natuur, maar investeert meteen in het laten bewegen van de inwoners. Vanuit haar functie bij het Waterschap deelde zij mee dat er zeker mogelijkheden bestaan om het vuile straatwater schoon en veilig te krijgen.

Omarmen
Wethouder Arno Scheepers was enthousiast over het voorstel. “Ik vind het een leuk en goed idee om een ruimte te creëren zodat er in de natuur gezwommen kan worden”, aldus de VVD’er. “De kwaliteit van het zwemwater is ontzettend belangrijk. Vraag is hoe het regenwater schoon in de vijver komt. Bij een zwemvijver horen ook faciliteiten en dat willen we allemaal op een duurzame manier doen. Uiteraard moeten we ook kijken naar de financiering. Ik omarm het idee en ga ermee aan de slag”, zo luidde het slotdeel van zijn antwoord.

Geschreven door