Onenigheid over de bomenkap op Anna’s Hoeve

Uit: Nieuws uit Hilversum d.d. 8 oktober 2021

Op donderdag 30 september begon er een nieuwe kapronde op Anna’s Hoeve. Dit veroorzaakte een hoop ophef onder de inwoners van Hilversum. De kap is een volgende stap ineen groter plan dat wordt uitgevoerd om van Anna’s Hoeve en de Monnikenberg een groter natuurgebied te maken

Het project is al een groot aantal jaren aan de gang. De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve(VBAH) is het al jaren oneens met de meeste plannen. Volgens wethouder Bart Heller maken zijveel bezwaar. Toch doen ze het ook voor de leden van de vereniging, maar de werkzaamheden zijn ingrijpend. Heller constateert dat het VBAH met veel kwesties naar de rechter stapt of opandere manieren bezwaar toont. “Ik snap de commotie rond de bomenkap, maar we doen hetuiteindelijk om over een aantal jaar een veel mooier, beter en groter natuurgebied te hebben. Juist ook voor de inwoners en voor de leden van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve.” De afgelopen jaren is het project ook in andere gebieden uitgevoerd. Dit is voornamelijk door hetplaatsen van ecoducten waardoor meerdere gebieden met elkaar in verbinding staan. Hetaanleggen van de verbindingen kan niet zonder de natuur te verstoren, maar door zo zorgvuldigmogelijk te werk te gaan wordt de schade beperkt. Dit gebeurt onder meer door de aanvraag van vergunningen.

Volgens Danny van Kooi, de voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve, zijn nietalle methoden van het project goed uitgedacht. Onder meer de poelen worden dieper dan verwacht waardoor er meer zand moet worden weggehaald. De kapgebieden worden hierdoor groter. Van Kooi voorspelt daarnaast dat vooral de dassen veel last zullen krijgen van de uitvoering vanhet project. “De meeste frustratie zit in het feit dat het weiland wordt afgegraven. Dat is waar wehet niet mee eens zijn, omdat dat de dassen veel schade gaat toebrengen.” Ondanks dat ze hetconcept van een biodivers natuurgebied omarmen, vindt het VBAH dat het niet allemaal opbiodiversiteit moet worden gegooid. “We denken, en dat schat de Dassenwerkgroep Utrecht ook in, dat deze dassenclans helemaal gaan verdwijnen.”

Verslaggever Sofie van de Vreede ging met zowel Bart Heller als Danny van Kooi het gesprek aan.
Dit is terug te luisteren via de links die in de PDF staan.

Geschreven door