Vereniging tot Behoud van

Anna's Hoeve

25 januari 2024 | Bergvijver | Doortje van Dijk

Bijeenkomst ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan

Op 17 april 1984 vond er, door verontruste bewoners die het niet langer aan konden zien dat de natuurlijke staat van Anna’s Hoeve hard aan het achteruit hollen was, een oprichtingsvergadering plaats. Dat was het moment waarop de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. een feit werd. Dit betekent dat op 17 april 2024 onze vereniging precies 40 jaar bestaat. Dit heugelijk feit willen wij graag vieren middels een bijeenkomst voor onze leden. Deze bijeenkomst vindt plaats op zondagmiddag 21 april 2024. De hiervoor gekozen locatie is St. Joseph, Minckelersstraat 71 te Hilversum. U bent van harte welkom van 14:00 tot en met 17:00 uur. Om de juiste inkoop te kunnen bepalen stellen wij het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt via dit mailadres: secretaris@annashoeve.nl

 

Uitnodiging voor onze jaarvergadering

Deze vindt dit jaar plaats op dinsdag 18 juni 2024 vanaf 20:00 uur. Voor deze jaarvergadering maken wij ook nu weer gebruik van St. Joseph. Hetzelfde adres als naast het krantenartikel maar dan in de bovenzaal. Wij hebben deze vergadering bewust wat later gepland zodat, in de nog uit te brengen Koerier, een artikel opgenomen kan worden over onze receptie. De stukken die betrekking hebben op onze jaarvergadering vindt u, zoals gewoonlijk, weer op onze website www.annashoeve.nl

Contributie

Heeft u de contributie van 2023 nog niet betaald dan verzoeken wij u vriendelijk om dit alsnog te doen. Dan is het fijn als u gelijk ook de contributie voor 2024 betaalt. Dit scheelt de penningmeester weer extra werk. Het rekeningnummer is: NL10 INGB 0004 9208 44, t.n.v. Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o.

E-mailadres opgeven

Wij doen nogmaals het verzoek aan de leden die dit nog niet gedaan hebben om hun e-mailadres door te geven aan de penningmeester: penningmeester@annashoeve.nl

Zij doet ook onze ledenadministratie en dit e-mailadres gebruiken wij voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Is uw e-mailadres niet bij ons bekend dan mist u mogelijk interessante informatie.

Door Hanneke Huibers (een buurtbewoner die vrijwel dagelijks een rondje Anna’s Hoeve loopt, heeft een uitstekend oog voor vogels. Met haar verrekijker spot ze slapende kuifeenden, nijlganzen, boomklevers en nog veel meer moois.

Op 25 deed Hanneke een wel heel bijzondere waarneming die zij ook nog wist vast te leggen! Het gaat om de waterral die lekker aan het scharrelen was aan de rand van de Speelweidevijver. Het oorspronkelijke filmpje is een stuk langer, maar helaas te groot om op de website te plaatsen.

Lees hier meer over deze geheimzinnige en schaarse broedvogel in Nederland.

Iedere woensdagmiddag verzamelen de leden van de Bosploeg van Anna’s Hoeve zich bij ‘de schuur van Henny’ en bespreken wat er waar gedaan gaat worden die middag. Deze keer was Daan van het GNR aanwezig om een en ander met de Bosploeg af te stemmen.

Ook zin om als vrijwilliger van de Bosploeg aan de slag te gaan?

Klik hier voor meer informatie.

Elke eerste zondag van de maand kun je mee met een gids naar de doorgaans voor publiek niet toegankelijke natuurverbinding bij Anna’s Hoeve.

Iedere eerste zondag van de maand organiseren we een excursie bij Anna’s Hoeve over de natuurverbindingen van de Groene Schakel. Dankzij de Groene Schakel is de natuur van het Goois Natuurreservaat verbonden met de Utrechtse Heuvelrug.

De IVN-natuurgids laat je verschillende verbindingen zien en vertelt over de werkzaamheden in het gebied om deze te realiseren. Dankzij de natuurverbindingen kunnen dieren onder de A27 door via een faunatunnel, over het spoor via een natuurbrug en zijn er verschillende andere kleinere faunapassages te vinden om dieren veilig van het ene naar het andere gebied te laten trekken.

Wil je alvast meer weten over de Groene Schakel? Bekijk dan dit filmpje:

Het meenemen van honden is bij deze excursie niet toegestaan.
De excursie gaat door terrein waar niet altijd paden zijn: het is daarom niet geschikt voor wandelwagens, of mensen die slecht ter been zijn.

Zie ook https://gnr.nl/actueel/agendaoverzicht/

Kosten:
Gratis, maar een kleine vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Aanmelden:
Aanmelden is vanwege beperkte capaciteit noodzakelijk. Stuur een e-mail naar gooisnatuurreservaat@gnr.nl of bel op werkdagen naar 035 – 621 45 98. Aanmelden kan uiterlijk tot de vrijdag voorafgaand aan de excursie vóór 12.00 uur.