Plan voor HOV (vrije busbaan) nog niet van tafel

Donderdag 11 juni 2009

Op de website van de Gemeente Hilversum is op 10 juni een bericht opgenomen over het door de wethouder teruggenomen plan voor een vrije busbaan van Hilversum naar Huizen v.v., door en langs Anna’s Hoeve.

De webpagina waarop het bericht stond, bestaat helaas niet meer, daarom hebben wij voor u de inhoud hiervan hieronder weergegeven.


Verkeerswethouder Boog zag zich genoodzaakt het plan terug te nemen naar het college van burgemeester en wethouders. Dat betekent echter niet dat het plan voor HOV geheel van tafel is.

Wethouder Boog legt uit wat dat betekent: “Al heel lang praten wij in Hilversum en in de regio over goed, snel en betrouwbaar openbaar vervoer tussen Huizen en Hilversum. Daar is heel veel draagvlak voor, ook in de Hilversumse gemeenteraad. Bij het voorstel dat vorige week in de raad besproken werd, hadden de verschillende fracties echter veel vragen en opmerkingen bij de voorgestelde route door Hilversum. Ik heb het voorstel terug naar het college genomen, omdat ik tijd nodig heb om de consequenties van al die vragen in beeld te brengen en om te kijken of er nog verbeteringen in het plan mogelijk zijn. Het is een belangrijk project, waar we zorgvuldig mee om moeten gaan”.

Volgende week zal het college van Hilversum de discussie in de raad evalueren en de verdere koers bepalen. Wethouder Boog: “Tegen het plan dat er ligt, hebben de colleges in Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Hilversum en Noord-Holland van harte “ja” gezegd. Ik ben nog steeds overtuigd van de noodzaak om te investeren in goed openbaar vervoer en ik wil me hard maken om met de raad in Hilversum tot een oplossing te komen”.

Het voorstel voor HOV wordt in juni in alle betrokken gemeenteraden en in provinciale staten besproken. Veel gemeenten kijken naar wat er in Hilversum gebeurt. Wethouder Boog: “Ik vind het erg belangrijk dat de gemeenteraden en de provincie hun eigen discussie voeren over nut, noodzaak en de kwaliteit van dit plan. Een sterk en positief geluid vanuit de regio is belangrijk voor de discussie die wij in Hilversum nog moeten voeren over de precieze route en een goede inpassing”.


Ons internet-forum uit die tijd is helaas niet meer beschikbaar.

Geschreven door