Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg

PERSBERICHT – 16 MEI 2021

De Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. (VBAH) heeft eind april haar grote zorgen geuit over de zwaar giftige stoffen die in de Dudokheuvel aan de Anthony Fokkerweg in Hilversum zitten.

In de Dudokheuvel is een grote sleuf gegraven waar later de nieuwe Weg over Anna’s Hoeve moet komen. Bij het uitgraven bleek onder de gehele heuvel de verontreiniging aanwezig te zijn.

Het gaat daarbij met name om 9 soorten zware metalen, maar ook puin-, slakken- en een sintelhoudende laag met een dikte van circa 0,5 tot 1,0 meter. Een belangrijk deel van die zware milieuvervuiling is verwijderd maar er is ook nog een grote hoeveelheid restverontreiniging.

De VBAH heeft de media van deze situatie op de hoogte gebracht. De Gooi- en Eemlander publiceerde op 30-4-2021 met de kop: ‘Dudokheuvel zwaar vervuild’. In de reactie van de provincie hierop werd gezegd “Dit is conform het saneringsplan en kan geen kwaad”. Volgens de provincie gaat het om “immobiele verontreinigingen die zich niet of nauwelijks verspreiden en niet naar het grond-/drinkwater zullen gaan”.

De VBAH geeft aan dat de sanering een zogenaamde ‘afperkende sanering’ is geweest. Daarbij is alleen dat deel onderzocht en gesaneerd waar de nieuwe weg komt, een relatief smalle strook. Maar minstens zo vreemd is dat direct onder de verwijderde vervuilde laag een grote hoeveelheid met dezelfde zwaar giftige zware metalen gewoon blijft zitten. Het plan is dit met een laagje grond af te dekken en vervolgens het asfalt van de nieuwe weg aan te brengen.

De VBAH is van mening dat er niet gesaneerd moet worden waarbij een groot deel blijft zitten en dus niet alles wordt opgeruimd. Daar is sanering niet voor bedoeld!

De bagatelliserende reactie van de provincie was voor de VBAH de reden om een officieel bezwaar in te dienen. Daarvoor heeft de VBAH een chemicus geraadpleegd die vaststelt dat in een monster de meeste zware metalen 1,5 tot 10 keer boven de streefwaarden uitkomen. En ook dat in alle monsters een te hoog gehalte aan Cadmium voorkomt.

 

De chemicus en de VBAH hebben in het bezwaar in totaal 23 vragen opgesteld, waaronder:

  • Het is zeer onwaarschijnlijk dat de zware metalen eeuwig op dezelfde plaats blijven zitten. Waarop is de immobiliteit van de verontreinigingen, die de provincie noemt, gebaseerd?
  • Wat is er bekend over de mogelijke/te verwachten verontreiniging onder de rest van de Dudokheuvel?
  • Mag deze overheid volgende generaties met de achterblijvende giftige zware verontreinigingen opschepen met alle financiële gevolgen van dien?
  • Hoe diep zit het grondwater t.o.v. het huidig maaiveld binnen het nieuwe wegcunet?
  • Hoe groot is de kans dat het grondwater direct contact kan maken met de zware, giftige verontreinigingen die nog steeds aanwezig zijn?
  • Wat is er bekend over de mogelijke verplaatsing via het grondwater van zware metalen en andere stoffen vanonder de Dudokheuvel oostwaarts richting Speelweidevijver en westwaarts onder de bebouwing van Hilversum?
  • Is de gemeente Hilversum als enige hiervoor verantwoordelijk?

De VBAH stelt zich op het standpunt dat je alle bekende verontreiniging nu moet weghalen en afvoeren. Nu is er een kans om dat te doen. Toekomstige generaties, ook Hilversummers, kunnen we hier niet mee opschepen!

Word lid en help ons hiermee.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij:

Dudokheuvel | foto: Carolien Jansson
Geschreven door