Succesvolle Jaarvergadering Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve

Op woensdagavond 11 mei vond in een vergaderzaaltje van Sint Joseph aan de Minckelersstraat de jaarvergadering 2011 plaats van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o.

Zoals gewoonlijk was de opkomst bescheiden (20 personen incl. 4 bestuursleden) maar het is wel eens minder geweest.

Het huishoudelijke deel van de vergadering werd vaardig geleid door voorzitter Ruud Bochardt. De vaste punten zoals vaststelling vorig vergaderverslag, financieel jaarverslag, kascontrole, decharge, begroting 2011, bestuursmutaties en toekomst van de Vereniging werden vlot afgehandeld. De financiën van de vereniging zijn gezond.

Afscheid werd genomen van vice-voorzit(s)ter Henny Bergsma die wegens een drukke baan haar functie moest neerleggen. Zij blijft gelukkig wel beschikbaar voor juridisch consult, mocht dat nodig zijn.

Doordat het aantal bestuursleden nu tot drie is teruggelopen moet het aantal activiteiten worden teruggebracht tot zaken die de kern van de Vereniging raken, met name: politieke zaken betreffende Anna’s Hoeve, contacten met GNR, bosploeg, Koerier, en ledenwerving via de Vrijetijdsmarkt.

De bosploeg is sinds kort gelukkig weer op sterkte.

Hoofdredacteur Sander Koopman deelde mee dat hij nog aanblijft voor één jaargang Koeriers, dus tot en met het voorjaarsnummer van 2012.  De leden lieten blijken dat ze het van belang vinden dat de Koerier ook daarna blijft bestaan, dus daar zal aan gewerkt gaan worden.

Er kwam interessant nieuw langs over het Snelle-Busbaanproject (HOV). In de krant gaat het vooral over het verzet van politiek Blaricum tegen het definitieve voorkeurstracé dat de nieuwbouwwijk Blaricummermeent afsnijdt van Blaricum-Bijvanck. Maar bij de spoorbaan Baarn-Hilversum zit ook een probleem. De bus zou vanuit Huizen de spoorbaan recht moeten oversteken en dan rechtsaf slaan richting Hilversum-Stationsplein, langs de rand van natuurgebied Monnikenberg. Maar een snelbus die sterk moet afremmen voor een haakse bocht, dat is niet handig. Met een schuin busviaduct over de spoorbaan zou de bus snelheid kunnen behouden. Maar dat is weer veel duurder…..

Na een korte pauze begon de presentatie waar iedereen voor was gekomen: het boommarteronderzoek Oostelijke Vechtstreek, van onze oud-voorzitter Jelle Harder. Marters zijn in midden-Nederland altijd boommarters; de andere soort (steenmarter) komt in dit deel van ons land (nog) niet voor. Boommarters houden van grote oude bomen, met holtes. In de Heuvelrug zijn die in overvloed. Er zijn dan ook boommarters! Af en toe werden ze ook gezien in de Oostelijke Vechtstreek: van het Naardermeer tot de Vreelandseweg en omgeving. Misschien zijn de Gooise bossen “vol” met boommarters, want die hebben een groot leefgebied nodig, en zijn ze nu de Vechtstreek aan het “bezetten”, hoewel daar nauwelijks oude eiken en beuken zijn. Het onderzoek moest daar meer duidelijkheid over brengen.

Het onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat er op verscheidene plaatsen in de Vechtstreek boommarters leven, en dat er waarschijnlijk ook voortplanting plaatsvindt. Overigens zijn er ook plekken waar de geplaatste automatische camera’s GEEN boommarters hebben gesnapt. De camera’s waar wel resultaat werden geboekt, leverden schitterende plaatjes op, zowel foto’s als filmpjes.

Voor wie de ALV en de presentatie heeft gemist: Het is de moeite waard om even het bericht te lezen op webpagina Natuurbericht

Geschreven door