Teken petitie tegen 40 meter hoge antenne!!!

In de eerste nieuwsbrief van 2023 worden de leden van onze vereniging én natuurlijk overige betrokkenen opgeroepen om de petitie te tekenen tegen de komst van een mast op de rioolwaterzuivering. Deze mast wordt 40 meter hoog en dat vinden wij, als vereniging, en de bewoners onacceptabel. Bezwaar maken tegen de verleende vergunning kan nog maar tot 7 februari 2023.

Hier voor het gemak de link: https://hilversum.nl/klacht-bezwaar-beroep/bezwaar-tegen-gemeentelijke-besluiten

Het gaat om deze nummers waarmee de vergunningsaanvragen bij de gemeente in behandeling zijn:

CLZ_VRG_DOS_851509 (voor het plaatsen van de tijdelijke mast)
CLZ_VRG_DOS_851575 (voor het plaatsen van de definitieve mast)

Let op dat u een bezwaar indient en geen zienswijze. Deze laatste wordt gelijk afgewezen.

Namens onze vereniging en de bewoners van de woonwijk Anna’s Hoeve, bedanken wij u voor uw steun in de strijd tegen de komst van deze mast.

Geschreven door