Toch nog een Anna’s Hoeve Koerier

Hilversum, 11 mei 2020
van de redactie

 

Toch nog een Anna’s Hoeve Koerier digitaal en in de bus!

We hebben even overwogen de Koerier deze keer maar over te slaan – rondbrengen is ook een klein risico in deze vreemde tijd, zowel voor de lopers als de abonnees. Maar tenslotte is de knoop toch doorgehakt, want er is genoeg te melden. Over het weer hebben gelukkig niets te klagen! Anna’s Hoeve is weer net zo mooi als altijd in de lente – afgezien natuurlijk van de kale vlakte langs de spoorlijn. Dat is iets om verdrietig van te worden.
Het bestuur, met Danny als energieke motor, probeert voor zover dat binnen zijn macht ligt, invloed uit te oefenen op de manier waarop de ingrijpende plannen voor ecoduct en busbaan werkelijkheid worden, maar de provincie blijkt vaak een te machtige tegenstander. In deze Koerier vindt u de weerslag van de inspanningen die het bestuur, samen met Jelle Harder, heeft geleverd in de strijd voor het behoud van Anna’s Hoeve als kostbaar natuurgebiedje op de rand van Hilversum.

Geschreven door

Laatste nieuws

Broedvogelinventarisatie Anna’s Hoeve & Monnikenberg
27 december 2021door
Explosief Anna’s Hoeve?
23 december 2021door
Ga zondag 24 oktober mee op excursie naar Landgoed Monnikenberg
23 oktober 2021door
Wederom massale bomenkap Anna’s Hoeve & Monnikenberg
1 oktober 2021door
VBAH verspreid 500 flyers aan omwonenden vervuilde Dudokheuvel
16 september 2021door
20210914 Monnikenberg | Aanvullingen voorlopige voorziening
16 september 2021door
Monnikenberg, Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve gaat naar de rechter
13 juli 2021door
Japanse duizendknoop (JDK) ‘wegpesten’
10 juni 2021door
Lepelaar gespot
3 juni 2021door
Sanering Dudokheuvel: Provincie verstopt gif onder nieuwe weg
16 mei 2021door
Algemene Ledenvergaderingen 2020 en 2021 – Uitnodiging & Agenda
14 mei 2021door
Volhouden!! Bosploeg gaat al sinds 2012 de strijd aan met de Japanse Duizendknoop (JDK)
12 mei 2021door
Anna’s Hoeve Koerier – mei 2021
10 mei 2021door
Zwaar vervuilde grond in Dudokheuvel
30 april 2021door
Berg van Dudok??
15 maart 2021door
Koehandel met afgraven weiland op Monnikenberg
23 februari 2021door
Provincie wil geld besparen ten koste van natuur in Monnikenberg
22 februari 2021door
Nieuwsbrief & Eindejaarsbericht
20 december 2020door
Aanleg kunstburcht voor dassen
20 oktober 2020door
Geocaching Zwerfvuilactie
26 september 2020door