Toch nog een Anna’s Hoeve Koerier

Hilversum, 11 mei 2020
van de redactie

 

Toch nog een Anna’s Hoeve Koerier digitaal en in de bus!

We hebben even overwogen de Koerier deze keer maar over te slaan – rondbrengen is ook een klein risico in deze vreemde tijd, zowel voor de lopers als de abonnees. Maar tenslotte is de knoop toch doorgehakt, want er is genoeg te melden. Over het weer hebben gelukkig niets te klagen! Anna’s Hoeve is weer net zo mooi als altijd in de lente – afgezien natuurlijk van de kale vlakte langs de spoorlijn. Dat is iets om verdrietig van te worden.
Het bestuur, met Danny als energieke motor, probeert voor zover dat binnen zijn macht ligt, invloed uit te oefenen op de manier waarop de ingrijpende plannen voor ecoduct en busbaan werkelijkheid worden, maar de provincie blijkt vaak een te machtige tegenstander. In deze Koerier vindt u de weerslag van de inspanningen die het bestuur, samen met Jelle Harder, heeft geleverd in de strijd voor het behoud van Anna’s Hoeve als kostbaar natuurgebiedje op de rand van Hilversum.

Geschreven door