Uitnodiging Opening Groene Schakel – Nieuwsbrief 16 september 2023

Op 7 oktober 2019 startte men op Monnikenberg met de grootschalige bomenkap voor de aanleg van de HOV busbaan en het Ecoduct. In een hoog tempo werden er honderden bomen gekapt. Enige tijd later begon men ook in Anna’s Hoeve om de aanleg van de Verlegde weg over Anna’s Hoeve mogelijk te maken en daar het andere gedeelte van het ecoduct ook aan te gaan leggen. Tegen al deze grootschalige  werkzaamheden hebben wij regelmatig bezwaar gemaakt. Helaas was het vechten tegen de provincie geen makkelijke opgave. Na vele jaren van procederen hebben wij uiteindelijk extra natuurversterkende maatregelen binnen weten te halen. De uitvoering hiervan was
ook nog een punt van aandacht.

De HOV omgevingsmanager was van mening dat alles na Voltooiing Groene schakel uitgevoerd diende te worden. Wij wilden dat dit juist samen met deze werkzaamheden uitgevoerd zou worden zodat men niet op een later tijdstip weer Anna’s Hoeve in moest gaan om deze werkzaamheden uit te gaan voeren. Bij de gesprekken die steeds plaats vonden was ook, als eigenaar van het gebied, het GNR aanwezig. Daar waar wij dachten dat wij op één lijn met het GNR zaten bleek dit achteraf toch niet zo te zijn. Na wat heen en weer mailen, een gesprek op kantoor en een bezoek in het gebied is er nu toch een plan van aanpak op papier gezet. Wij zijn blij dat de lucht geklaard is en dat de
gesprekken met het GNR weer goed verlopen. Dat is voor beide, denken wij, een win-win situatie.

Wij kijken weer met veel vertrouwen richting de toekomst. Omdat het project Voltooiing Groene Schakel aan zijn eindfase aan het komen is, er zullen altijd nog wat restwerkzaamheden zijn, heeft de provincie Noord-Holland, samen met het GNR, voor woensdagmiddag 20 september een afsluitende middag georganiseerd. Het publiek kan dan kennismaken met de uitgevoerde werkzaamheden. Zie onderstaand persbericht uit de Gooi en Eembode van 14 september.

Geschreven door